Javni oglas o prodaji nekretnine (poslovni prostor)

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01-126/21 od  29.06.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina (poslovni prostor) u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitaticije.

Oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
JAVNI OGLAS II SPRAT JKP.pdf251.58 KB