Lovačko društvo "Zvijezda" Vareš

Lovci vareškog kraja su se od davnina bavili lovom. Lovačko društvo „Zvijezda“ Vareš, osnovano je 26.08.1923. godine i do sada nije nikada prekidalo svoj rad.
Sada je lov u našim uslovima isključivo sport, kroz koji lovci ostvaruju druženje i međusobnu komunikaciju.

Osnovni zadatak lovačkog društva je zaštita divljači, prirode, okoliša i ekološke ravnoteže. Lovačko društvo broji 380 članova organiziranih u 8 sekcija. Organizacija lovačkih aktivnosti Lovačkog društva zasnivaju  se na Zakonu o lovstvu, dugoročnim i kratkoročnim planovima razvoja, na unapređenju lovstva, zaštiti divljači i prirode.

U lovištu se nalazi raznovrsna divljač, srneća zečja, divlje svinje, lisice, jazavci, medvjedi, vukovi, kune kao i veliki broj raznovrsne pernate divljači. Lovačko društvo „Zvijezda“ Vareš, raspolaže sa veoma razvijenom infrastrukturom. Ima u  posjedu dva lovačka doma i 8 lovačkih kuća kao i veliki broj hranilišta, pojilišta, solila, visokih čeka. Posebna briga lovaca je zaštita prirode i okoliša.U ovoj godini lovci su zasadili preko 3.000 sadnica smrče i još dosta sadnica divljeg voća za prehranu divljači.

Ove godine lovačko društvo obilježilo je 9 decenija svog uspješnog rada. Ova generacija lovaca zasigurno nastavlja čuva i njeguje tradiciju lovačkih vrijednosti nastali kroz skoro jedan vijek. Predsjednik lovačkog društva je Ibrišimović Osman tel 062 / 512-081. Dopredsjednik lovačkog društva je Filipović Jozo tel 061 / 276-307.
Sekretar lovačkog društva je Ahmedović Edin tel. 061/ 762-980.

Lovačko društvo raspolaže sa dva lovačka doma u Duboštici koji je u fazi renoviranja i Igrištima koji raspolaže sa 34 ležaja i otvorenog je tipa i radi neprekidno 24 sata.

Kontakt telefon je: 062/ 671-543  i   061/ 952-857 

E-mail: ldzvijezda@gmail.com

Pogledajte našu fotogaleriju.