Iz matičnog ureda

U prilogu možete preuzeti izvještaje iz matičnog ureda Vareš poredane po mjesecima.

PrilogVeličina
Januar-sijecanj 2011.pdf32.97 KB
Februar-veljaca 2011.pdf34.01 KB
Mart-ozujak 2011.pdf35.07 KB
April-travanj 2011.pdf33.43 KB
Maj-svibanj 2011.pdf34.32 KB
Juni-lipanj 2011.pdf33.55 KB
Juli-srpanj 2011.pdf34.4 KB
August-kolovoz 2011.pdf34.15 KB
Septembar-rujan 2011.pdf34.54 KB
Oktobar-listopad 2011.pdf33.74 KB
Novembar-studeni 2011.pdf35.47 KB
Decembar-prosinac 2011.pdf34.54 KB
Januar-sijecanj 2012.pdf24.52 KB
Februar-veljaca 2012.pdf24.98 KB
Mart-ozujak 2012.pdf23.02 KB
April-travanj 2012 .pdf23.89 KB
Maj-svibanj 2012 .pdf24.33 KB
Juni-lipanj 2012.pdf24.42 KB
Juli-srpanj 2012 .pdf24.26 KB
August-kolovoz 2012.pdf24.43 KB
Septembar-rujan 2012 .pdf24.57 KB
Oktobar-listopad 2012 .pdf24.24 KB
Novembar-studeni 2012 .pdf30.65 KB
Decembar-prosinac 2012 .pdf137.81 KB
Januar-siječanj 2013 .pdf138.29 KB
Februar-veljača 2013.pdf137.17 KB
Mart-ožujak 2013.pdf137.63 KB
April-travanj 2013.pdf137.64 KB
Maj-svibanj 2013.pdf137.71 KB
Juni-lipanj 2013.pdf137.73 KB
Juli-srpanj 2013.pdf137.29 KB
August-kolovoz 2013.pdf138.06 KB
Septembar-rujan 2013.pdf137.9 KB
Oktobar-listopad 2013 .pdf137.93 KB
Novembar-studeni 2013 .pdf138.12 KB
Decembar-prosinac 2013 .pdf138.17 KB
Januar-sijecanj 2014..pdf193.16 KB
Februar-veljaca 2014.pdf193.44 KB
Mart-ozujak 2014..pdf193.11 KB
April-travanj 2014..pdf193.86 KB
Maj-svibanj 2014 .pdf91.41 KB
Juni-lipanj 2014 .pdf89.86 KB
Juli-srpanj 2014..pdf90.12 KB
August-kolovoz 2014..pdf90.24 KB
Septembar-rujan 2014..pdf192.92 KB
Oktobar-listopad 2014..pdf91.84 KB
Novembar-studeni 2014..pdf91.3 KB
Decembar-prosinac 2014..pdf192.26 KB
Januar-sijecanj 2015 .pdf94.05 KB
Novorođenčad.pdf91.2 KB
Februar-veljača 2015.pdf94.24 KB
Mart-ozujak 2015.pdf92.94 KB
April-travanj 2015..pdf93.46 KB
Maj-svibanj 2015.pdf92.71 KB
Juni-lipanj 2015.pdf93.43 KB
August-kolovoz 2015.pdf195.6 KB
Septembar-rujan 2015.pdf192.68 KB
Oktobar - listopad 2015.pdf196.66 KB
Novembar - studeni 2015.pdf195.43 KB
Decembar - prosinac 2015 .pdf196.53 KB
Januar - sijećanj 2016.pdf194.76 KB
Februar - veljača 2016.pdf195.73 KB
Mart - ožujak 2016.pdf195.32 KB
April - travanj 2016.pdf198.18 KB
Maj - svibanj 2016.pdf197.66 KB
Juni - lipanj 2016.pdf197.68 KB
Juli - srpanj 2016 .pdf198.79 KB
August - kolovoz 2016 .pdf198.45 KB
Septembar - rujan 2016 .pdf197.25 KB
Oktobar - listopad 2016 .pdf198.11 KB
Novembar - studeni 2016 .pdf195.1 KB
Decembar - prosinac 2016 .pdf198.48 KB
Januar - siječanj 2017 .pdf199.38 KB
Februar - veljača 2017 .pdf199.55 KB
Mart - ožujak 2017 .pdf195.21 KB
Travanj - april 2017.pdf199.37 KB
Svibanj - maj 2017 .pdf197.37 KB
Lipanj - juni 2017.pdf198.24 KB
Srpanj - juli 2017.pdf196.42 KB
Kolovoz - august 2017.pdf198.34 KB
Rujan - septembar 2017.pdf196.64 KB
Listopad - oktobar 2017.pdf194.65 KB
Studeni - novembar 2017.pdf195.79 KB
Prosinac - decembar 2017.pdf196.04 KB
Siječanj - januar 2018.pdf180.49 KB
Veljača - februar 2018.pdf180.09 KB
Ožujak - mart 2018.pdf179.32 KB
Travanj - april 2018.pdf178.85 KB
Svibanj - maj 2018.pdf179.27 KB
Lipanj - juni 2018.pdf179.33 KB
Srpanj - juli 2018.pdf179.35 KB
Kolovoz - august 2018.pdf180.97 KB
Rujan - septembar 2018.pdf179.95 KB
Listopad - oktobar 2018.pdf180.12 KB
Studeni - novembar 2018.pdf179.77 KB
Prosinac - decembar 2018.pdf179.83 KB
Siječanj - januar 2019.pdf178.92 KB
Veljača - februar 2019.pdf179.69 KB
Ožujak - mart 2019.pdf180.32 KB
Travanj - april 2019.pdf179.33 KB
Svibanj - maj 2019_.pdf179.36 KB
Lipanj - juni 2019_.pdf178.52 KB
Srpanj - juli 2019_.pdf178.98 KB
Kolovoz - august 2019_.pdf180.21 KB
Rujan - septembar 2019..pdf179.27 KB
Listopad - oktobar 2019_.pdf179.64 KB
Studeni - novembar 2019_.pdf178.43 KB
Prosinac - decembar 2019.pdf177.86 KB
Siječanj - januar 2020.pdf178.98 KB
Veljača - februar 2020.pdf179.62 KB
Ožujak - mart 2020_.pdf179.18 KB
Travanj - april 2020_.pdf179.74 KB
Svibanj - maj 2020_.pdf179.95 KB
Lipanj - juni 2020_.pdf179.02 KB
Srpanj - juli 2020_.pdf179.55 KB
Kolovoz - august 2020_.pdf180.54 KB
Rujan - septembar 2020_.pdf179.79 KB
Listopad - oktobar 2020..pdf180.16 KB
Studeni - novembar 2020_.pdf180.92 KB
Prosinac - decembar 2020..pdf180.32 KB
Siječanj - januar 2021_.pdf179.39 KB
Veljača - februar 2021_.pdf161.54 KB
Ožujak - mart 2021_.pdf181.52 KB
Travanj - april 2021_.pdf181.36 KB
Svibanj - maj 2021_.pdf180.81 KB
Lipanj - juni 2021_.pdf179.29 KB
Srpanj - juli 2021_.pdf179.51 KB
Kolovoz - august 2021_.pdf180.46 KB
Rujan - septembar 2021_.pdf180.1 KB
Listopad - oktobar 2021_.pdf179.58 KB
Studeni - novembar 2021_.pdf179.74 KB
Prosinac - decembar 2021_.pdf181.17 KB
Siječanj - januar 2022..pdf179.9 KB
Veljača - februar 2022_.pdf180.45 KB
Ožujak - mart 2022_.pdf182.32 KB
Travanj - april 2022_.pdf177.71 KB
Svibanj - maj 2022_.pdf181.77 KB
Lipanj - juni 2022_.pdf179.75 KB
Srpanj - juli 2022_.pdf178.2 KB
Kolovoz - august 2022_.pdf179.04 KB
Rujan - septembar 2022_.pdf179.56 KB
Listopad - oktobar 2022_.pdf179.44 KB
Studeni - novembar 2022_.pdf178.07 KB
Prosinac - decembar 2022_.pdf180.02 KB
Siječanj - januar 2023_.pdf179.23 KB
Veljača - februar 2023_.pdf180 KB
Ožujak - mart 2023_.pdf180.32 KB
Travanj - april 2023_.pdf179.69 KB
Svibanj - maj 2023_.pdf177.65 KB
Lipanj - juni 2023_.pdf178.88 KB
Srpanj - juli 2023_.pdf179.12 KB
Kolovoz - august 2023_.pdf180.6 KB
Rujan - septembar 2023_.pdf180.05 KB
Listopad - oktobar 2023_.pdf179.96 KB
Studeni - novembar 2023_.pdf177.51 KB
Prosinac - decembar 2023_.pdf179.85 KB
Siječanj - januar 2024_.pdf179.41 KB