Javni poziv za obuke stručnog osposobljavanja i zapošljavanja korisnika kod lokalnih privrednih subjekata

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE: DO 31.MAJA 2024.

U okviru ovog poziva, 40 pojedinaca ce dobiti podršku kroz proces stručnog osposobljavanja od kojih će 15 dobiti pravo na zaposlenje u lokalnim privrednim subjektima. Preostalih 25 kandidata će dobiti certifikate/uvjeranja  o stručnom osposobljavanju od akreditovanog centra/agencije za obuku.

Organizovaćemo i obuke o međuljudskim vještinama koje će trajati jedan ili dva dana a nakon ove obuke, kandidati će učestvovati na obuci stručnog osposobljavanja, u zavisnosti od iskazanih potreba i afiniteta, a u dogovoru sa karijernim savjetnikom/com.
Ovim pozivom obuhvaćene su sljedeće kategorije:
•    žene koje su dugotrajno nezaposlene (dugoročnom nezaposlenošću smatra se nezaposlenost duža od godinu dana); nezaposlene žene s niskim stepenom obrazovanja; mlade žene (koje po prvi put traže posao ); (samohrane) majke;žene samostalne preduzetnice; žene iz ruralnih područja; žene sa invaliditetom, ostale ugrožene grupe žena.
•    mladi od 18 do 30 godina starosti, bez obzira na stručnu spremu, radno iskustvo i pol; mladi korisnici sistema socijalne zaštite; mladi bez roditeljskog staranja;
Vrijeme trajanja obuka o stručnom osposobljavanju zavisiće od odabrane profesije ili kvalifikacije. Obuke će se organizirati u Varešu, a popunjen prijavni obrazac potrebno je predati u prostorijama Općine Vareš. O vremenu održavanja obuka izabrani kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Ova obuka se organizuje u okviru projekta: „Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“ a finansirana je od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj  – BMZ. Nosilac projekta je ASB SEE, implementacioni partner LIR CD, a implementira se u saradnji sa lokalnim zajednicama Vareš, Goražde, Trebinje, Zavidovići, Teslić, Travnik.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas putem e-maila: iva.samardzic@lircd.org ili kontakt telefona: 062 918-047; 066/856-186 (Iva Samardžić).

PrilogVeličina
Prijavni obrazac.docx381.38 KB