Plan izlganja Privremenog biračkog spiska za Općinu Vareš

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 07/24
Vareš, 05.06.2024. godine

P L A N izlganja Privremenog biračkog spiska za Općinu Vareš

I – Izlaganje privremenog biračkog spiska za Općinu Vareš
Lokacija: Centar za birački spisak birača ul. Zvijezda
                (prostorije Matičnog ureda Vareš)
Period izlaganja: 05.06.-05.07.2024. godine

II – Izlaganje Privremenog biračkog spiska po biračkim mjestima
-    Klub Penzionera Vareš
-    Zgrada – Dječije obdanište Vareš
-    Osnovna škola Vareš (I,II)
-    Osnovna škola Vareš Majdan – Vareš Majdan (I,II)
-    Društveni dom Pržići
-    Osnovna škola Budoželje
-    Osnovna škola Striježevo
-    Osnovna škola Dragovići
-    Osnovna škola Pogar
-    Osnovna škola Vijaka
-    Društvani dom Ligatići
-    Osnovna škola Dabravine
-    Osnovna škola Kokoščići
-    Društveni dom Strica
-    Osnovna škola Ravne
-    Zgrada društvene ambulante Borovica Donja
-    MZ Kadarići
-    M..S.Š. „Nordbat 2“ Vareš
Period izlaganja na biračkim mjestima od 08.06.-08.07.2024. godine
Raseljene osobe mogu provjeriti svoje podatke u Centru za birački spisak i eventualno promijeniti svoju biračku opciju u Centru za birački spisak svakim radnim danom od 7,30 sati do 15,30 sati, a koji se nalazi u šalter Sali općine Vareš.

III – Način obavještavanja
-    Isticanje obavješetenja po mjesnim zajednicama
-    Putem lokalne radio stanice
-    Web stranica općine Vareš
-    Centar za birački spisak općine Vareš
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
Leon  Pavlović