Potpisan sporazum za rekonstrukciju i sanacijiu lokalnih puteva

Danas,  27.07.2023. u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je okvirni sporazum na osnovu kojeg će biti potpisani pojedinačni ugovori za nabavku radova Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš-I faza, i to za 3 lota.

Lot 1-rekonstrukcija gradske ulice Matijevići u iznosu od 25.200,00 KM bez PDV-a, Lot 2-rekonstrukcija dijela puta Vijaka-Krčevine u iznosu od 19.258,48 KM bez PDV-a i Lot 3-rekonstrukcija dijela lokalnog puta Budoželje-Podkadarići u iznosu od 85.458,00 KM bez PDV-a.

Okvirni sporazum su potpisali Općinski načelnik Zdravko Marošević i Enhar Mušinbegović direktor firme Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko, koji je najpovoljniji nakon završene javne nabavke radova na trajanju od 12 mjeseci.

Rok izvođenja radova nakon potpisivanja pojedinačnog ugovora je 60 dana.
Sredstva su obezbjeđena na osnovu Odluka Vlade ZDK iz 2022. godine.