Dječije obdanište Vareš - Javni konkurs

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), te saglasnosti Osnivača (broj: 02-1420/23), Upravni odbor JPU „Dječije obdanište Vareš“ donosi Odluku (broj: 01-229/23.) o raspisivanju Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme i to:

1. Odgajatelj/ica – 2 izvršioca
2. Stručni saradnik – 1 izvršilac

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Dječije obdanište Vareš - Javni konkurs.pdf296.32 KB