Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Vareš

Na osnovu člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj:06/92,08/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03,34/03 i 65/13), člana 34. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš broj: 05-5-2435/14 od 21.11.2014. godine i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora JU Centra za socijalni rad Vareš broj: 04-3-821/23 od 09.05.2023. godine, Upravni odbor JU Centra za socijalni rad Vareš, objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Centra za socijalni rad Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za izbor i imenovanje direktora.pdf189.63 KB