CSR Vareš - odluka o poništenju Javnog oglasa

Na osnovu Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Vareš i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), Direktor JU Centra za socijalni rad Vareš, donosi odluku o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos.

Kompletnu odluku preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Poništenje odluke o raspisivanju javnog oglasa - blagajnik.pdf185.61 KB