Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Općinskom pravobranilaštvu u Varešu

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva Vareš broj Up-2/23 od 15.12.2023. godine i Odluke Općinskog načelnika Općine Vareš o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Općinskom pravobranilaštvu, broj: 02-003/24. od 03.01.2024. godine, Općinsko pravobranilaštvo raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Općinskom  pravobranilaštvu u Varešu - Viši referent za administrativno-tehničke poslove (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni poziv - namještenik pravobranilaštvo.pdf219.34 KB