Poziv građanima

Na lokalitetu Okretaljka -  MZ Oćevija, pored lokalnog puta, prije izvjesnog perioda odložena je veća količina građevinskog otpada, te ovim putem pozivamo lica koja eventualno imaju saznanja o počiniteljima, da ista, uz zagarantovanu anonimnost, prijave  komunalno – građevinskoj inspekciji, kako bi se  protiv njih  poduzele zakonom propisane mjere.

Neslužbeni rezultati izbora za načelnika i Općinsko vijeće Vareš

Na jučer održanim lokalnim izborima, prema neslužbenim rezultatima, najviše glasova za načelnika općine dobio je kandidat HDZ-a Zdravko Marošević. Dosadašnji načelnik osvojio je novi mandat sa ukupno 1482 glasa, kandidatkinja SDA Enida Imamagić osvojila je 1392 glasa, dok je kandidat SBB-a Fahrudin Brkić dobio 919 glasova.

Rukovodstvo KK Mladost iz Ilijaša u posjeti načelniku Maroševiću

Općinskog načelnika Zdravka Maroševića danas, 30.09.2020. godine posjetili su predstavnci Košarkaškog kluba „Mladost“ iz Ilijaša na čelu s našim reprezentativcem Kenanom Kamenjašem. Pored reprezentativca Kamenjaša još su prisutni bili trener KK Mladost Eldin Herco, predsjednik kluba Ibrahim Jašarević i vareška mlada nada Džan Likić.

Posjeta organizacije Caritas općini Vareš

Dana 29.09.2020. godine, u kancelariji općinskog načelnika održan je radni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici švicarske organizacije Caritas i predstavnici općine Vareš na čelu na nečelnikom gosp. Zdravkom Maroševićem.

Potpisivanje ugovora i edukacija za korisnike projekta socio-ekonomske pomoći

Dana, 03.09.2020 godine u sali općine Vareš održana je edukacija za 9 individualnih i 3 kolektivna korisnika projekta „Direkta socio-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim obiteljima/porodicama u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini-IV“ kojeg dominantno sufinasira Ministarstvo vanjskih poslova Federalne Republike Njemačke uz sufinansiranje općine Vareš.

Održana svečana sjednica povodom Dana općine Vareš

Dana 14.08.2020. održana je svečana sjednica povodom Dana općine Vareš. Sjednici su prisustvovali vijećnici, zvanice i dobitnici zahvalnica i priznanja. Najviše priznanje, odnosno Plaketu s grbom Općine Vareš dobila je Sahudina Beganović za promociju i afirmaciju općine Vareš kulturnim, humanitarnim i drugim angažmanom te razvoj i promicanje demokratskih načela i ljudskih prava i sloboda.

Održan prvi sastanak Savjeta Prostornog plana općine Vareš

Dana 29.07.2020. godine sa početkom u 10 sati u Velikoj sali Općine Vareš održan je prvi sastanak Savjeta Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038. Na sastanku je prezentovana Prostorna osnova od strane Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, kao Nosioca izrade plana.

Verifikacija korisnika projekta socio-ekonomske pomoći

Dana, 28.07.2020 godine u prostorijama općine Vareš, izvršena je verifikacija korisnika u projektu „Direktna socio-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama u lokalnim zajednicama u BiH“ kojeg dominantno sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Federalne Republike Njemačke.

Održana 14. vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Vareš

Dana 02.06.2020. godine u 09:00 sati u Velikoj sali Općine Vareš održana je 14. vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Vareš. Na samom početku komandant Općinskog štaba civilne zaštite Vareš, Zdravko Marošević pozdravio je prisutne.

Održana 36. sjednica OV Vareš

Dana 28.05.2020. godine održana je 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 18:55 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 4, Izvještaj / Izvješće o izvršenju budžeta / proračuna Općine Vareš za period januar / siječanj / mart / ožujak 2020.

Udruženi sadržaj