Održana 5. sjednica OV Vareš

Dana 31.05.2021. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 5. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 5., Izvještaj o radu JP Vareš-stan koji nije prihvaćen, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:03. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda.

1.    Prijedlog Odluke o prenosu poslova i zadataka JU „Centar za kulturu i edukaciju „ Vareš koji se odnose na upravljanje i praćenje stanja na lokalitetu „Srednjovjekovnog kraljevskog grada Bobovac“ kao kulturno-historijske i prirodne baštine Općine Vareš.
Izvjestilac: Rusmir Berberović

2.    Izvještaj/izviješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj – mart/ožujak 2021. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik

3.    Informacija o ostvarenim prihodima u 2020. godini po osnovu odluka Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik

4.    Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš za 2020. godinu.
Izvjestilac: Direktor JKP  d.o.o. Vareš

5.    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2020. godinu.
Izvjestilac: Direktor JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš

6.    Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ Vareš za 2020. godinu. 
Izvjestilac: Direktor JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš

7.    Izvještaj o provođenju Strategije razvoja Općine Vareš za period 2017 – 2026. godine za 2020. godinu.
Izvjestilac: Rusmir Berberović

8.    Informacija o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod biroa za zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi.
Izvjestilac: Jadranka Radoš

9.    Informacija o realizovanim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine vareš za 2020. godinu.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić

10.    Tekuća pitanja.