Održana 4. redovna sjednica OV Vareš

Dana 29.04. održana je 4. redovna sjednica Općinskog Vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 18:42. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

1.    Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju školskog objekta osnovne škole u mjesnoj zajednici Kokoščići, na k.č. 1629/3 KO Striježevo

2.    Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV

3.    Prijedlog Odluke o odgađanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

4.    Prijedlog  Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Općinske izborne komisije Općine Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV

5.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku na Godišnji plan potencijalnih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva na području općine Vareš, broj: 01-851/21 od 13.04. 2021. godine i Srednjoročni plan potencijalnih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva na području općine Vareš, broj: 01-850/21 od 13.04. 2021. godine.
Izvjestilac: Rusmir Berberović

6.    Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Općinskog vijeća broj: 01-43/21 od 25.02. 2021. godine.
Izvjestilac: Ermin Musa

7.    Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2020.godini.
Izvjestilac: Ermin Musa

8.    Aktivnosti na implementaciji Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2020. godinu.
Izvjestilac: Dragan Orozović

9.    Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2020. godinu.
Izvjestilac: Adaleta Pezo

10.    Informacija o provođenju godišnjeg i srednjoročnog plana potencijalnih projekata po modelu javno-privatno partnerstvo na području Općine Vareš.
Izvjestilac: Rusmir Berberović

11.    Informacija o provedenim aktivnostima u jačanju turističkih potencijala na području općine Vareš.
Izvjestilac:  Rusmir Berberović

12.    Informacija o ostvarenoj saradnji i relizovanim projektima NVO sektora sa područja općine Vareš sa posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta u 2020. godini.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

13.    Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
Izvjestilac: Ermin Musa

14.    Tekuća pitanja.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene i primljene k znanju.