Potpisani tripartitni sporazumi o donaciji u građevinskom materijalu

Dana 26.05. 2021. godine u kabinetu Općinskog načelnika potpisani su tripartitni sporazumi o donaciji u građevinskom materijalu sa pozicije ''Transfer za raseljena lica i povratnike" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Ugovori su potpisani između korisnika, Općine Vareš i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Tripartitne sporazume o donaciji u građevinskom materijalu je potpisalo šest korisnika, povratnici iz Republike Srpske, pomoćnik ministra Nisvet Mujanović  ispred Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Zdravko Marošević, Općinski načelnik Općine Vareš.

Prema najavi nadležnog ministarstva isporuka materijala bi trebala početi u narednih 10 do 15 dana.