Počele aktivnosti oko izdavanja potrebnih dozvola za projekat Toljenak

Dana 15.04.2021. godine u kabinetu Općinskog načelnika održan je radni sastanak na temu ''Priprema i aktivnosti oko izdavanja potrebnih dozvola za izgradnju potrebne infrastrukture u naselju Toljenak, investitora ''PRIMA REAL ESTATE'' d.o.o. Sarajevo''.

Sastanku su prisustvovali predstavnici investitora ''PRIMA REAL ESTATE''d.o.o. Sarajevo, predstavnici projektne kuće koji su uključeni u izradu projektne dokumentacije REAL INŽINJERING d.o.o. Sarajevo i ENOVA d.o.o. Sarajevo, šef poslovnice Elektrodistribucija Vareš, Općinski načelnik i njegovi saradnici.

Predstavnici investitora su upoznali Općinskog načelnika i saradnike sa tokom realizacije projekta i postavili pitanje vezano za dinamiku izdavanja potrebnih saglasnosti i dozvola kako bi otpočeli sa pripremnim radovima

Općinski načelnik je naglasio da će Općina Vareš biti angažovana u maksimalnom kapacitetu prilikom realizacije ovog velikog  projekta, a odnosi se na izdavanje potrebnih dozvola u okviru njenih nadležnosti, kao i koordiniranje u ishodovanju svih potrebnih saglasnosti koje su u nadležnosti drugih institucija.