Akcija čišćenja grada

Na inicijativu radnika Općine Vareš jučer 06.02. 2012. i danas 07.02. 2012. organizovano je čišćenje snijega na užem gradskom području. Akcija je usmjerena na čišćenje trotara kako bi građani općine mogli bezbjedno doći do doma zdravlja, banke, policije, pošte apoteke i dr... Jučer 06.02. 2012. očišćen je plato ispred općine Vareš i prilaz pučkoj kuhinji, a danas 07.02. 2012. trotoar na potezu od obdaništa do izlaza iz jednosmjerne ulice a za ostatak su se pobrinuli radnici policijske stanice Vareš.

Radionica radne grupe za mlade

U četvrtak, 02. 02. 2012. godine u Maloj Sali Općine Vareš održana je radionica Radne grupe za učestvovanje u projektnim aktivnostima implementacije strategija za mlade i akcionih planova sa predstavnikom GAP-a gospodinom Admirom Vranićem. Na radionici se između ostalog razgovaralo o daljnim aktivnostima Radne grupe koje je neophodno poduzeti u narednom periodu kao bi se došlo do akcionog plana i kvalitetnog dokumenta Strategije prema mladima općine Vareš/Omladinske politike.

Obavijest

Obavezuju se vlasnici stanova na području općine Vareš koji nisu zaprimili  Rješenja  o komunalnoj nakanadi i Rješenja o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta za 2011. godinu, (nisu se zatekli u stanovima u vrijeme dostave)  da su dužni  iste preuzeti u općini Vareš – Odjeljenje  za imovinsko-pravne poslove i izmiriti obavezu po istim. U prilogu pogledajte kompletan spisak.

Studijska posjeta - aktivno građanstvo

U sklopu programa People 2 People (P2P) otvoren je poziv za iskazivanje interesa za učešće predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva u studijskoj posjeti pod nazivom Aktivno građanstvo: doprinos omladinskih organizacija koja će se održati od 05. – 08. marta 2012. godine u Briselu. Više o ovome pogledajte na sljedećoj stranici.

U Varešu proglašeno stanje prirodne nepogode

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, od prirodnih i drugih nesreća, na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Vareš, donosi Odluku o proglašenju prirodne nepogode. U prilogu možete preuzeti kompletan tekst Odluke kao i naredbu o angažmanu preduzeća na raščišćavanju snijega. Fotogalerijia.

Otvoren dječiji park

U utorak 15.11. 2011. godine upriličena je svečanost povodom završenja radova na uređenju dječijeg parka. Izgradnju i uređenje dječijeg parka finansirala je Turska vojna misija u BiH i LOT kuća iz Visokog, a izvođač radova je bila firma „Gradatin“.

Obavijest o anketiranju

Kompletan tekst obavijesti možete preuzeti u prilogu.

Sastanak radne grupe za mlade

Dana 24.10. 2011. godine sa početkom u 10:00h u Maloj Sali Općine Vareš, održan je sastanak Radne grupe za učestvovanje u projektnim aktivnostima implementacije strategija za mlade i akcionih planova sa predstavnikom GAP-a, (Projekat upravne odgovornosti) gospodinom Admirom Vranićem.

Formirana radna grupa za jednakopravnost spolova

U julu mjesecu 2011. godine, Općinski načelnik Hamdo Fatić je u ime Općine Vareš sa predstavnicima Projekta upravne odgovornosti u BiH (GAP) potpisao Memorandum o razumijevanju.
 

Javni poziv

Predmet Javnog poziva je prikupljanje podataka o registrovanom radnom stažu u Federaciji Bosne i Hercegovine za koji nije uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaključno sa 31.12.2010. godine i po tom osnovu sagledavanje potrebnih sredstava za uplatu istih.

Kompletan javni poziv kao i potrebne obrazce možete preuzeti u prilogu.

Udruženi sadržaj