Primopredaja dužnosti općinskog načelnika

Dana 15. 11. 2012. godine (četvrtak) sa početkom u 08,30 sati u kabinetu Načelnika općine Vareš obavljena je primopredaja dužnosti Općinskog načlenika između dosadašnjeg načelnika Hamde Fatića i novoizabranog načelnika općine Vareš Avdije Kovačevića. Samom činu primopredaje načelničke dužnosti prethodio je kraći radni sastanak bivšeg i novog načelnika općine Vareš sa pomoćnicima općinskog načelnika, općinskom pravobraniteljicom i sekretarom Općinskog vijeća Vareš.