Konstituirajuća i prva radna sjednica Općinskog Vijeća Vareš

Danas, 29.11. 2012. održana je konstituirajuća sjednica Općinskog Vijeća Vareš. Na početku sjednice vijećnici su potpisali svečanu izjavu a u nastavku je izabran predsjedavajući Općinskog Vijeća Vareš i njegov zamjenik.

Za predsjedavajućeg Općinskog Vijeća Vareš izabran je ZDRAVKO MAROŠEVIĆ-Hrvatska koalicija za Vareš HDZ-HSS-NHI a za zamjenika predsjedavajućeg izabrana je MAHIRA BRKIĆ-SBB. Time je zaključena konstituirajuća sjednica. Nakon konstituirajuće sjednice održana je i prva radna sjednica Vijeća na kojoj je pored ostalih pitanja Vijeće razmatralo Nacrt budžeta-proračuna Općine Vareš za 2013. godinu kao i nacrt odluke o njegovom izvršenju. Vijeće je usvojilo i Program komunalnih djelatnosti za 2013. godinu.