Obavijest za poljoprivrednike

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Vareš koji planiraju aplicirati na Federalne novčane poticaje u 2023. godini, da su u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i članom 6.

Obavijest: Pilot Popis poljoprivrede 2022

Federalni zavod za statistiku obaviještava da će se na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BIH („Službene novine Federacije BIH“ broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH“ broj 9/22), u periodu od 15.10. do 30.10.2022.

Ugovor za nabavku (usluga) dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš

Dana 07.10.2022. godine u kabinetu načelnika potpisan je ugovor za nabavku (usluga) dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš sa najpovoljnim ponuđačem Unicredit bank d.d. Mostar, poslije provedene javne nabavke.

Prostorni plan Općine Vareš za period 2018. - 2038.

Dana 04.10.2022. godine u kabinetu Općinskog načelnika izvršena je primopredaja Prostornog plana Općine Vareš  za period  2018.-2038. godina između Općine Vareš  - Općinski načelnik i Služba za prostorno uređenje, kao Nosioci pripreme plana i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, kao Nosioci izrade plana.

Obavijest obrtnicima i licima koja obavljaju obrtničke i srodne djelatnosti

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti sa poslovnim sjedištem na području grada Vareša, a kojima je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti prije 01.10.2021. godine, da su u skladu sa članom 82.

Ministri ZDK u radnoj posjeti Općini Vareš

Danas 08.09.2022. godine Općinu Vareš je posjetila delegacija ministara ZDK. Delegaciju su činili ministar finacija Josip Lovrić, ministar gospodarstva Zlatko Jelić, a s ministrima je bio i Ivo-Iva Tadić, zamjenik predsjedavajućeg Skušpštine ZDK te Vedrana Dugonjić, zastupnica u Skupštini ZDK.

Učenici MSŠ Nordbat II posjetili načelnika

Danas 08.09.2022. delegacija učenika završnih razreda MSŠ Nordbat II posjetila je općinskog načelnika. Razlog posjete je upoznavanje sa aktivnostima učenika kao i sa problemima s kojima se susreću. Obzirom da se radi o učenicima završnih razreda trenutno najaktualnije pitanje je odlazak na maturalno putovanje, popularnu ekskurziju.

Održana prva vanredna sjednica OV Vareš

Dana 29.08. 2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je prva vanredna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo svih 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 15:25. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Obavijest političkim subjektima

Obavještavaju se politički subjekti registrovani za Opće  izbore 2022. god., kao i fizička lica koja u ime i po nalogu političkih stranaka vrše lijepljenje predizbornih plakata, da je odredbama člana 13. Odluke o komunalnom redu općine Vareš br. 01-100/10 od 05.05. 2010.

Očuvanje i zaštita kulturno-historijskog naslijeđa

Dana 25.08.2022. godine u kabinetu općinskog načelnika g. Zdravka Maroševića održan je sastanak koji je iniciran od strane Misije OSCE-a terenski ured Travnik kao nastavak susreta kraljevskih gradova Vareš – Jajce.

Udruženi sadržaj