USAID projekat „Diaspora Invest“

Dana 16.05.2023. godine općinski načelnik je potpisao memorandum o partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID-om kroz koji će se zajedničkim aktivnostima razvijati lokalni grant program i podržati aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj zajednice.

„USAID projekat „Diaspora Invest“ će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj.  Zajedno sa partnerskim lokalnim zajednicama, USAID će podržati uspostavljanje lokalnih fondova za podsticanje investicionih projekata dijaspore u partnerskim lokalnim zajednicama. Radićemo na podršci jedinicama lokalne samouprave da podstaknu direktna ulaganja dijaspore i druge oblike doprinosa dijaspore lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju u svrhu omogućavanja novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i intervencija u smislu transfera znanja, prema međusobno usaglašenim osnovama”, napominju iz Projekta.

Istog dana općinski načelnik je potpisao i Zajedničku izjavu sa ambasadorom SAD-a u Bosni i Hercegovini, Michael J. Murphy-em, koji također provodi USAID kojom se općina opredijelila za saranju na unaprijeđenju lokalne zajednice.

Projekat pomoći lokalnoj upravi u Bosni I Hercegovini je petogodišnji projekat koji će podržati  30 gradova i općina u BiH. Projekat će biti usmjeren na unapređenje općinskih usluga, poticanje ekonomije rasta kao i povećanje  transparentnosti i odgovornosti  prema građanima.

Ovaj USAID-ov projekat vrijedan je 13,8 mil. dolara. Lokalne zjednice odabrane u prvoj grupi su: Zenica, Gradačac, Lopare, Modriča, Petrovo, Šamac, Teslić, Tuzla, Vareš, Zavidovići.