Ministar Vinko Marić i direktor ŠPD-a Hasan Hasić posjetili Općinu Vareš

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, Vinko Marić zajedno sa direktorom Šumsko-privrednog društva (ŠPD) ZDK, Hasanom Hasićem, posjetio je Općinu Vareš. Posjeta općini započela je sastankom u kabinetu općinskog načelnika Zdravka Maroševića.

-Ponosni smo na šumsko bogatstvo koje imamo i rado ćemo surađivati sa nadležnim ministarstvom i direktorom Hasićem o ekološkoj zaštiti, popravci lokalnih puteva i očuvanju vodozaštitnih zona  - rekao je načelnik Marošević. Općina Vareš ima skoro dvadeset hiljada hektara zemljišta koje je obraslo kvalitetnom bjelogoričnom i crnogoričnom šumom.

Direktor ŠPD-a ZDK, Hasan Hasić izrazio je spremnost na saradnju sa lokalnom zajednicom, napominjući da je sve eventualne probleme potrebno partnerski rješavati.

Ministar je posjetio i poslovnicu ŠPD-a i upoznao se sa njihovim problemima. Rukovodni kadar vareške poslovnice ŠPD-a prezentovao je probleme sa kojima se suočavaju, a na sastanku sa načelnikom općine Vareš, Zdravkom Maroševićem, dogovoreno je da se lokalni putevi kojima prolaze vozila ŠPD-a redovno održavaju.