Moguće investiranje u sportsko-rekreativni centar Doli

Dana 23.01.2017. godine, gospodin Semir Grahović  - vlasnik firme Sadex iz Ilijaša sa svojim suradnicima je posjetio Općinu Vareš. Razlog za posjetu je namjera gospodina Grahovića da investira u sportsko-rekreativni centar Doli. Načelnik Marošević je pozdravio namjeru gospodina Grahovića da investira na prostoru naše općine i naglasio da bi bilo potrebno da investitor za sljedeći sastanak pripremi master plan koji bi bio prezentiran ljudima iz struke, vijećnicima i cjelokupnoj javnosti prije donošenje odluke o davanju saglasnosti. Takva praksa je bila dosad, a i u budućnosti je planirano da se primjenjuje.