Projekat "PRO - budućnost"

U kabinetu općinskog načelnika Zdravka Maroševića, jučer 06.12.2016. godine održan je sastanak s predstavnicima udruženja PRO-Budućnost i radne grupe koju je oformila općina Vareš. U radnu grupu su uključeni pored načelnika Maroševića i Malik Likić  - koordinator, Sahudina Beganović – BZK Preporod Vareš, Gordana Berberović – Forum žena Strica Zaruđe i Ivan Lovrić – Hrvatski radio Bobovac, a predstavnice PRO-Budućnosti su bile Dajana Bogdanović – CRS i Tatjana Grujo - Caritas.

Ovo je već drugi sastanak radne grupe na kome su dogovoreni konkretni zadaci za naredno razdoblje i aktivnosti koje će se provoditi u općini Vareš. Osnovni cilje projekta PRO-Budućnost je izgradnja povjerenja među građanima svih etničkih grupa u Bosni i Hercegovini, te podrška okruženju u kojem će građani, ohrabreni ključnim uticajnim akterima, zagovarati za druševene promjene koje će rezultirati poboljšanim kvalitetom života.

Na sastanku je dogovorena prva aktivnost za 21.12.2016. godine pod nazivom „Naši razgovori“, a koja će bit u formi okruglog stola i koja će se održati u općini Vareš. Predavač na ovom okruglom stolu bit će uvaženi  profesor Nerzuk Ćurak sa Fakulteta političkih nauka u  Sarajevu.

Radni naziv aktivnosti  bit će “Kako  lokalne vlasti mogu  doprinjeti izgradnji mira?”, a aktivnost će moderirati dugogodišnji partner PRO - Budućnosti, Vehid Šehić iz lokalne organizacije “Forum građana Tuzle”. FGT je inače i nosilac aktivnosti  “Naši razgovori” u okviru projekta PRO-Budućnost. Na ovom okruglom stolu predviđeno je  obraćanje načelnika Maroševića i načelnika općina Breza, Istiočnog Sarajeva i općine Centar Sarajevo.

Ovaj projekt financira USAID, a implementira Catholic Relief Service (CRS) zajedno s partnerima: Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini. Trajanje projekta je do rujna 2017. godine.