Posjet Kraljevskom gradu Bobovcu

U okviru aktivnosti na revitalizaciji kraljevskog grada Bobovca, projekta koji je dio kataloga projektnih ideja, 3.7. je upriličen posjet starom gradu. Posjet je dogovoren na zadnjem sastanku predstavnika općine Vareš u Zavodu za zaštitu spomenika u Sarajevu.

Uz predstavnike općine Vareš predvođene načelnikom Avdijom Kovačevićem,kraljevski grad su posjetili Lidija Mičić, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika, prof.dr. Vjekoslava Sanković-Simčić, predsjednica ICOMOS-a u BiH (Medjunarodni savjet za spomenike i cjeline), Ferhat Mulabegović, dipl.ing.arh. (arhitekta i istoričar umjetnosti) i mr. Lidija Fekeža, arheolog za rani srednji vijek.
Ovaj tim eksperata imao je zadaću da se uvjeri u trenutno stanje kompleksa i objekata,te na osnovu toga nastavi dalje aktivnosti na projektu.

Slijedi priprema kvalitetne geološke podloge područja, te imenovanje radne grupe koja će preuzeti dalje aktivnosti. Nakon godišnjih odmora na jesen slijedi izrada konzervatorsko - restauratorskog projekta užeg obuhvata zaštićenog područja starog grada Bobovca.

Gosti su po prvi put imali priliku vidjeti tek sagradjenu suvenirnicu na samom ulazu u zaštićenu zonu. Općina Vareš je već aplicirala na jedan , a u pripremi je i drugi projekt za ministarstva prostornog uređenja i kulture Federacije BiH.

Više slika pogledajte u fotogaleriji