Održana 11. sjednica OV Vareš

Dana 29.12.2021. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 11. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:07. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Odluka o angažovanju Kantonalnog pravobranilaštva Zeničko-dobojskog kantona za potrebe Općine Vareš.

2. Prijedlog budžeta/proračuna Općine Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik

3. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik

4. Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative za osnivanje MZ Borovica (spajanje mjesnih zajednica - Donja i Gornja Borovica).
 Izvjestilac: Čedomir Jelić

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za finansiranje rada mjesnih zajednica u 2022. godini.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2022. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa

7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o saradnji i partnerstvu.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

8. Prijedlog Odluke o bratimljenju općina Bašiskele i Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog oglasa u postupcima dodjele u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.

11. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV.

12. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja lokalnih cesta za 2020. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa.

13. Izvještaj o realizaciji Programa finansiranja komunalnih djelatnosti u 2021. godini.
Izvjestilac: Ermin Musa.

14. Informacija o provedenim aktivnostima u oblasti poljoprivrede na području općine Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Dragan Orozović.

15. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa.

16. Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcionog/akcijskog plana za općinu Vareš u 2020. godini.
Izvjestilac: Ermin Musa.

17. Informacija o zaključenim ugovorima i finansijskim pokazateljima po osnovu provođenja Odluke u davanju u zakup stanova Općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.

18. Tekuća pitanja.