Investitori iz Turske u posjeti Općini Vareš

Općinu Vareš su jučer, 22.02. 2017. godine posjetili predstavnici firme iz Turske koja se bavi preradom drveta i koja želi investirati na prostoru BiH. Radi se o jednoj od najuspješnijih firmi u Turskoj, a petoj u svijetu po proizvodnji kada je prerada drveta u pitanju.

Održana prezentacija na temu „Financijsko upravljanje i kontrola“

U Općini Vareš 21.02.2017. godine održana je prezentacija na temu „Financijsko upravljanje i kontrola“ u organizaciji SEVOI GRUPA d.o.o. s ciljem upoznavanja sa Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli koji je izašao u svibnju 2016. godine.

Studenti iz Francuske ponovo posjetili Vareš

Od danas 20.02. 2017. pa do 22.02. 2017. godine u posjeti Varešu boravi grupa francuskih studenata. Oni su svojim humanitarnim aktivnostima u Francuskoj  realizovali nekoliko manjih projekata.

Certifikatom ISO 9001:2008, potvrđeno da nema neusklađenosti

U općini Vareš 16. i 17. 02. 2017. godine održan je recertifikacijski audit po zahtjevima standarda za sisteme upravljanja  ISO 9001:2008. Recertifikaciju je, u ime certifikacijske kuće „Bureau Veritas“, proveo ovlašteni auditor Nijaz Alispahić.

Prezentacija projekta "Prva pruga mira, turizma i ekologije"

U Zavidovićima je 13.2.2017.g. održana prezentacija projekta “Prva pruga mira, turizma i ekologije”, a organizator skupa bio je Balkanski klub mira u Bosni i Hercegovini. Radi se o izgradnji pruge uskog kolosijeka na relaciji Zavidovići – Rogatica (Podzid – Ribioc – Slap), a prolazila bi kroz općine Zavidovići, Vareš, Olovo, Sokolac i Han Pijesak.

Foto takmičenje simboličnog naziva “Kojeg je roda mir”?

Povodom obilježavanja 8. marta/ožujka, Međunarodnog dana žena, Mreža za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, poziva vas da dostavite fotografije na foto takmičenje simboličnog naziva “Kojeg je roda mir”?.

Predstavljen "Protokol o saradnji za lokalni razvoj”

Dana 01.02.2017. je u kabinetu načelnika općine Vareš predstavljen "Protokol o saradnji za lokalni razvoj” između općine Vareš i  projekta "Lokalni integrisani razvoj" (LIR) koji finansira Evropska unija a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Komesar MUP-a ZDK Semir Šut posjetio Općinu Vareš

Općinu Vareš 01.02.2017. godine posjetio je policijski komesar MUP-a ZDK Semir Šut zajedno s načelnikom PU Olovo Mehom Bajrićem i zapovjednikom PS Vareš Edinom Karamustafićem. Predstavnici MUP-a razgovarali su s načelnikom Zdravkom Maroševićem o aktuelnoj situaciji i općenito o stanju sigurnosti u Varešu.

Obavijest

Predstavnici NVO Muslim Aid i općine Vareš su dana 30.01.2017 godine imali radni sastanak u kabinetu općinskog načelnika g-dina. Zdravka Maroševića u vezi pripreme i realizacije projekata iz oblasti poljoprivrede. Postignut je načelan dogovor o realizaciji 2 (dva) projekta u 2017 godini i to:

Održana treća sjednica O.V. Vareš

Dana 31.01.2017. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Vareš sa početkom u 16,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Kenan Kamenjaš. Sjednica se odvijala po sljedećem dnevnom redu koji je jednoglasno je usvojen.
Udruženi sadržaj