Obilježavanje 11.11. dana brigada ARBiH sa prostora vareške općine

Dana 18.10.2018. godine načelnik je u svom kabinetu održao sastanak sa predstavnicima demobilisanih boraca. Sastanku su prisustvovali: Ismet Abdulahović – predsjednik skupštine saveza demobilisanih boraca ZDK, Fuad Memić - predsjednik upravnog odbora saveza demobilisanih boraca 92-95 ZDK i Ekrem Mahmutović - predsjednik organizacije demobilisanih boraca 92-95 Vareš.

Studijski posjet planini Zvijezdi

U Varešu je 27. 9. 2018. g. organiziran studijski posjet planini Zvijezdi u okviru nastojanja lokalne zajednice da se dio ovog područja zaštiti. Organizator je bilo ured Programa UN-a za okoliš/životnu sredinu u Bosni i Hercegovini (UNEP). Nakon usvajanja na Općinskom vijeću u novembru 2017.

Održana vježba PVJ i DVD Vareš

Dana 22.09.2018. godine, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Vareš i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vareš, izveli su operativno-taktičku vježbu na lokalitetu „Ponikve“, koja je trajala od 8:00 do 12:00 sati i kojom je bilo obuhvaćeno gašenje požara (A,B,C,D) čvrsta materija i zapaljive tečnosti. 

Obavijest za birače

Obavještavaju se građani Općine Vareš, da je u cilju zaštite biračkog prava, dostupan spisak birača koji su se prijavili da na Općim izborima 2018. godine glasaju putem pošte. Spisak birača je dostupan u prilogu ove vijesti, na oglasnoj ploči Općine Vareš i u centru za birački spisak u Općini Vareš, te mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na spisku.

Predstavnici OESS-a posjetili Općinu Vareš

Predstavnici ureda za demokratske institucije i ljudska prava, izborna promatračka misija u Bosni i Hercegovini koja je zadužena za promatranje općih izbora 2018 godine, danas 17.9.2018. godine bili su u posjeti Općini Vareš.

Rješavanje problematike oko snabdijevanja ogrjevnim drvetom

Dana 10.09.2018. godine na inicijativu općinskog načelnika Zdravka Maroševića, u kabinetu načelnika je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Općine Vareš na čelu sa predsjedavajućim OV Adisom Čizmom i općinskim načelnikom Zdravkom Maroševićem, te  predstavnici kantonalnog ŠPD-a, na čelu sa direktorom i šefovima poslovnica.

Obilježen 16. august Dan Općine Vareš

Dana 16.08.2018. godine obilježen je Dan Općine Vareš. Zajedno uz općinskog načelnika Zdravka Maroševića, predsjedavajućeg OV Adisa Čizme i ministra za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline ZDK Fahrudina Brkića, najprije smo prisustvovali zvaničnom puštanju rasvjete u tunel koji se nalazi na regionalnom putu R-444, prema izletištu Ponikve na području općine Vareš.

Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Vareš

Jučer 30. jula 2018. godine je održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš sa početkom u 16:00 sati. Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Adis Čizmo.

Općina Vareš pokrenula realizaciju programa postinvesticione podrške

Vareš, 27. srpnja/jula 2018. godine – Danas su predstavnici Općine Vareš posjetili kompaniju „Alma-Ras“ doo u cilju prikupljanja informacija o trenutnim poslovnim aktivnostima i izazovima s kojima se ova kompanija suočava u svom redovnom poslovanju. Kompanija „Alma-Ras“ doo sa svojim radom započela je u Olovu prije 20 godina.

Predstavljen dokument Studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača

Danas 25. jula 2018. godine u kabinetu općinskog načelnika Zdravka Maroševića održan je sastanak povodom kojeg je predstavnik firme "Naturaqua" gospodin Szabolcs Kozar, Općini predstavio kompletiran dokument Studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača.

Udruženi sadržaj