Promocija rezultata Omladinske banke Vareš i realizovanih projekta mladih

Dana 10.12.2021. godine u Općini Vareš organizovali smo prezentaciju realizovanih projekta 2 neformalne grupe i ostvarene rezultate Omladinske banke Vareš u 2021. godini.

Promociji su prisustvovali Zdravko Marošević - Općinski načelnik, Malik Likić - Stručni saradnik za obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, pitanja mladih i nevladin sektor i predstavnik Općine Vareš za podršku programu Omladinske banke, Armela Ramić-menadžerica grantova, Mediha Arnautasistentica za mikrobiznise Fondacije Mozaik, članovi i članice Omladinske banke Vareš i neformalnih grupa.

Ovo je 1. godina partnerstva Općine Vareš i Fondacije Mozaik na razvoju i podršci Omladinske banke Vareš, u ovoj godini realizovana su 2 projekta ukupne vrijednosti 5.244,54 KM koje je realizovalo 19 mladih, volontirajući i radeći 283 sata da bi 61 osoba imala direktnu koristi od realizovanih projekata.

Zahvalnice i plakete za doprinos razvoju Omladinske banke Vareš dodijeljene su Zdravku Maroševiću, Općinskom načelniku, Maliku Likiću- Stručnom saradniku za obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, pitanja mladih i nevladin sektor i predstavniku Općine Vareš za podršku programu Omladinske banke, članovima i članicama Omladinske banke Vareš.

Takođe smo uručili zahvalnice svim članovima i članicama neformalnih grupa koji su realizovali projekte i zahvalnice za predstavnike poduzeća, organizacija i institucija koji su kroz materijal i usluge doprinijeli realizaciji projekta neformalnih grupa mladih.