Održana obuka na temu strateškog planiranja

Dana 15.12.2021. godine Savez općina i gradova FBiH u saradnji sa UNDP-om, putem projekta ILDP, održao je obuku na temu strateškog planiranja.

Obuka je prije svega namjenjena općinskim vijećnicima, pomoćnicima načelnika, uposlenicima iz referentne službe i članovima radnih tijela.

Sličnu obuku na ovu temu Savez je organizirao 2018. godine, međutim kako je u međuvremenu došlo do izmjena u zakonskoj regulativi tako se ukazala i potreba za redizajniranjem ranijeg programa obuke i provođenje nove obuke.