Održana 10. sjednica OV Vareš

Dana 30.11.2021. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 10. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 19:25. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Prezentacija Procjene uticaja na okoliš i društvo. (Netehnički sažetak-od strane Eastern Mining)
Izvjestilac: Predstavnici Eastern Mining

2. Izvještaj/Izviješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-septembar/ rujan za 2021. godinu.
 Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Izmjene i dopune budžeta/proračuna Općine Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik

4. Nacrt budžeta/proračuna Općine Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac Općinski načelnik

5. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac:Općinski načelnik

6. Prijedlog Odluke o proglašavanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.(k.o. Dabravine)
Izvjestilac:Ermin Musa.

7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (stambena jedinica G-blok, ulica Zvijezda)
Izvjestilac: Ermin Musa

8. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje građevinskog zemljišta (nekretnina broj: 1, 2 i 3 k.o. Dabravine).
Izvjestilac: Ermin Musa

9. Nacrt Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila.
Izvjestilac: Ermin Musa

10. Nacrt Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica u gradu i naseljima.
Izvjestilac: Ermin Musa

11. Informacija o stanju u oblasti prijevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na području općine Vareš.
Izvjestilac: Općinski  načelnik.

12. Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2020/2021. godini.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

13. Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2020/2021. godini u OŠ „Vareš“, OŠ „Vareš Majdan“, i MSŠ „Nordbat-2“ Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić

14. Informacija o provedbi Lokalnog akcionog plana (LAP) za jačanje mehanizma zaštite i osnaživanje djece u Općini Vareš 2019-2021. godine.
Izvjestilac: Čedomir Jelić i radna grupa

15. Informacija o provedenim aktivnostima u toku 2020. godine u okviru projekta „Via Dinarica“.
Izvjestilac: Rusmir Berberović

16. Prijedlog o prihvatanju Odluke i protokola grada BAŠISKELE R Turska o bratimljenju sa Općinom Vareš i donošenjem Zaključka OV Vareš o izradi prijedloga Odluke o bratimljenju sa istoimenim gradom.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

17. Tekuća pitanja.