Požar u naselju Vareš Majdan

Profesionalna vatrogasna jedinica Vareš je u toku noći imala jednu vatrogasnu intervenciju na gašenju stambenog objekata. Radi se o baraci sa šest stanova u Vareš Majdanu, prilikom čega je objekat u potpunosti izgorio. U trenutku izbijanja požara u objektu se nalazila jedna starija, nepokretna osoba koja je na vrijeme evakuirana iz zapaljenog objekta.

Ministar zdravstva ZDK, Adnan Jupić, posjetio Vareš

Danas, 27.07.2021., u radnoj posjeti Općini Vareš boravio je Adnan Jupić, ministar Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku je također prisustvovao i doktor Fikret Operta, direktor JU Dom zdravlja Vareš.

Potpisani ugovori o rekonstrukciji stambenih jedinica

Danas, 16.07.2021., godine u kabinetu Općinskog načelnika potpisani su ugovori o rekonstrukciji stambenih jedinica za podprojekat BiH5 (2013) Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa za Općinu Vareš.

Predsjednik FBiH Marinko Čavara posjetio Vareš

Dana, 14.07.2021. godine Općinu Vareš posjetio je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara. Uz predsjednika federacije u izaslanstvu su bili Josip Martić, federalni ministar za prostorno uređenje i Ljiljana Lovrić zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. U uredu načelnika razgovarali su o aktualnoj problematici i projektima koji se realiziraju u Varešu.

Potpisani tripartitni ugovori za izgradnju dvije stambene jedinice za povratnike iz Republike Srpske

Dana 08.07.2021. godine u kabinetu Općinskog načelnika potpisani su tripartitni ugovori  za sanaciju/rekonstrukciju/izgradnju stambenih jedinica u okviru Projekta rekonstrukcije stambenog fonda iz sredstava Saudijskog fonda za međunarodni razvoj – SFD.

Potpisan ugovor o nabavci kontejnera i kanti za smeće

Danas, 02.07. 2021. u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je ugovor o nabavci kontejnera i kanti za smeće. Ugovorna vrijednost robe iz ovog ugovora bez uključenog PDV-a iznosi 21.370,00 KM. Ugovor su potpisali Općinski načelnik Zdravko Marošević i Samir Zerdo predstavnik firme T&A Auto koja je dobavljač u ovom projektu.

Preuređenje parka i igrališta za djecu u Vareš Majdanu

Početkom mjeseca lipnja arhitektica Fatima Musić i dizajner pejzaža Hektor Morić posjetili su budući trg u naselju Vareš Majdan, povodom implementacije projekta preuređenja postojećeg parka i igrališta za djecu.

Održana 6. sjednica OV Vareš

Dana 29.06.2021. godine sa početkom u 14:10 sati održana je 6. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:02. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda.

Preliminarna lista korisnika

Na osnovu člana 21., 22., i 23. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa („Službeni glasnik BiH“, broj 18/16) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije za obradu pristiglih aplikacija, broj 02-330/21 od 02.03.2021.

Delegacija KK „Mladost“ u posjeti Varešu

Danas 10.06.2021. godine općinu Vareš je posjetila delegacija KK „Mladost“ zajedno sa reprezentativcem BiH u košarci Kenanom Kamenjašem. Povod posjete je partnerstvo općine u organizaciji ljetnog košarkaškog kampa koji će biti organizovan u SRC Ajdinovići, a nosit će naziv „Kenan Kamenjaš“, po reprezentativcu BiH rođenom Varešaninu koji je karijeru započeo u KK „Madost“.

Udruženi sadržaj