Jedanaesta sjednica OV Vareš

Dana 30.10.2017. godine na rasporedu je bila jedanaesta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 14:10 a završila u 19:30 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:

1.    Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-septembar/rujan 2017. godine.

Obilježena godišnjica masakra nad Bošnjacima Stupnog Dola i Vareša

Dana 23.10.2017. godine u selu Stupni Do kod Vareša obilježene su 24 godine od zločina nad bošnjačkim stanovništvom na ovom području, mjestu koje je postalo simbol jednog od najvećih stradanja Bošnjaka u minulom ratu. Fotogalerija

Druženja djece sa posebnim potrebama

Dana 21.10.2017. godine  Osnovna škola Vareš bila je domaćin susreta djece sa posebnim potrebama, zajedno uz goste iz udruženja osoba sa posebnim potrebama “Karavan Nada” i interkulturalnog kampa Strgačina, Rudo.

Održana skupština BZK "Preporod" Vareš

Dana 14.10.2017. godine u sali Općine Vareš je održana četvrta redovna skupština Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Vareš gdje su prezentirane dosadašnje aktivnosti društva.

Realizovan projekat nabavke 20 plastenika

U toku 2017 godine Općina Vareš i NVO Muslim Aid su realizovali projekat nabavke 20 plastenika površine 100m2. Općina Vareš je na osnovu svojih strateških ciljeva koji se odnose na poticanje poljoprivredne proizvodnje zaključila  Sporazum sa humanitarnom organizacijom "Muslim Aid", broj: 01/2-02-175/17 od 16.02.2017. god.

Javni poziv za oporavak od poplava

Projekat za oporavak od poplava objavljuje javni poziv za odabir korisnika i korisnica iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

Javni poziv je otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine.

Poziv građanima

Na osnovu prijave jednog od naših građana da je na području bivšeg PK Smreka nepropisno odložena izvjesna količina medicinskog otpada, ovim putem pozivamo lica koja eventualno imaju saznanja o počiniteljima, da ista, uz zagarantovanu anonimnost, prijave  komunalno – građevinskoj inspekciji, kako bi se  protiv njih  poduzele zakonom propisane mjere.

Rekonstrukcija deponije Kota

Projekat  JKP d.o.o. Vareš „Rekonstrukcija deponije Kota“ je jedan od 9 odabranih u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2016. godinu koji se odnose na oblast upravljanja otpadom.

Potpisani tripartitni sporazumi o donaciji građevinskog materijala za izgradnju stambenih objekata

U Općini Vareš danas 03.10.2017. su potpisani tripartitni sporazumi o donaciji građevinskog materijala za izgradnju stambenih objekata na području općine. Potpisnici su Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Općina Vareš i dva korisnika, Danilović Saša i Lazarević Dragutin.

Javni iskazi žrtava rata

Danas 29.09.2017. godine u prostorijama Općine Vareš održana je javna tribina o iskazima žrtava proteklog rata u okviru projekta “Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost – Moja priča” koji se ostvaruje uz podršku humanitarnih organizacija USAID-a, CRS-a (Catholic Relief Services) i Caritasa u Bosni i Hercegovini.

Udruženi sadržaj