Dodjela priznanja timovima porodične medicine ambulante Doma zdravlja Vareš

Danas 29.11.2017. godine predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine su uručili priznanja članovima timova Doma zdravlja Vareš koji ispunjavanju sistem sigurnosnih standarda u području porodične/obiteljske medicine.

Obilježavanje 25.11.- DANA DRŽAVNOSTI BiH na BOBOVCU

Kolegij Općinskog vijeća Vareš, na sjednici održanoj 21.11.2017. godine je u funkciji pripreme dnevnog reda za 12. sjednicu,  zaključio da se 12. sjednica Općinskog vijeća Vareš održi 30.11.2017. godine ( četvrtak ) u 15 sati.

Vlada FBiH rasporedila 1 000 000 KM kao financijsku pomoć Općini Vareš

Vlada FBiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima” i za finansijsku pomoć budžetima kantona odobrila 9.000.000 KM.
 

Načelnik Vareša gosp. Zdravko Marošević nominiran za prestižnu nagradu "Najnačelnik"

Načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević nominiran je za prestižnu nagradu "Najnačelnik".

Analiza turističke sezone u Varešu

Dana 07.11.2017. godine u sali Općine Vareš održan je sastanak članova turističkog udruženja “Tourist info” Vareš i pružatelja usluga za razvoj turizma u svrhu analize protekle turističke sezone u Varešu i izazova koji prethode u sljedećoj.

Donacija klavira Osnovnoj školi Vareš

Danas 07.11.2017. godine smo bili u prilici da posjetimo učionice i osoblje Osnovne škole u Varešu.

Održana radionica "Da li je prepoznat i cijenjen ekonomski doprinos žena u porodici i široj zajednici"

Udruženje žena "Zvjezdangrad Vareš" dana 06.11.2017. godine u općinskoj sali je ugostilo udruženje žena "Snaga žene" iz Tuzle na čelu sa drektoricom Brankom Antić Štauber, te su zajedno diskutovali na temu  "Da li je prepoznat i cijenjen ekonomski doprinos žena u porodici i široj zajednici".

Načelnik ugostio Farika Muhića, svjetskog prvaka u powerliftingu

Načelnik Općine Vareš u svome kabinetu je ugostio svjetskog prvaka u powerliftingu 25-ogodišnjeg Farika Muhića. Farik je postao svjetski prvak u ovom sportu nastupajući kao dio reprezentacije BiH na WUAP Svjetskom prvenstvu u powerliftingu koje je održano u Pragu od 16. do 22. listopada 2017. godine.

Upriličen doček izviđačima iz Švedske

Danas 03.11.2017. godine u sali Općine Vareš uz stručno osoblje načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević ugostio je grupu izviđača iz Švedske koji su ovih dana bili u posjeti Varešu.

Izrada Prostornog plana Općine Vareš

Na sastanku koji je održan 27.10.2017. godine a na kojem su prisustvovali, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK gosp. Fahrudin Brkić, direktorica kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje gđa. Aida Sumbuljević te načelnik Općine Vareš gosp.
Udruženi sadržaj