Poziv građanima

Na osnovu prijave jednog od naših građana da je na području bivšeg PK Smreka nepropisno odložena izvjesna količina medicinskog otpada, ovim putem pozivamo lica koja eventualno imaju saznanja o počiniteljima, da ista, uz zagarantovanu anonimnost, prijave  komunalno – građevinskoj inspekciji, kako bi se  protiv njih  poduzele zakonom propisane mjere.

Rekonstrukcija deponije Kota

Projekat  JKP d.o.o. Vareš „Rekonstrukcija deponije Kota“ je jedan od 9 odabranih u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2016. godinu koji se odnose na oblast upravljanja otpadom.

Potpisani tripartitni sporazumi o donaciji građevinskog materijala za izgradnju stambenih objekata

U Općini Vareš danas 03.10.2017. su potpisani tripartitni sporazumi o donaciji građevinskog materijala za izgradnju stambenih objekata na području općine. Potpisnici su Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Općina Vareš i dva korisnika, Danilović Saša i Lazarević Dragutin.

Javni iskazi žrtava rata

Danas 29.09.2017. godine u prostorijama Općine Vareš održana je javna tribina o iskazima žrtava proteklog rata u okviru projekta “Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost – Moja priča” koji se ostvaruje uz podršku humanitarnih organizacija USAID-a, CRS-a (Catholic Relief Services) i Caritasa u Bosni i Hercegovini.

Deseta sjednica OV Vareš

Dana 28.09.2017. godine na rasporedu je bila deseta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 14:00 a završila u 18:30 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:

1.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju plana parcelacije-lokalitet „Kram“. 
-    Izvjestilac: Ermin Musa. 

Započeo projekat "U susret novim zaštićenim područjima u BiH"

U Trebinju je 18. i 19.9.2017.g. održan prvi sastanak zainteresiranih strana "U susret novim zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini" koji vodi Program UN-a za okoliš u suradnji sa resornim ministarstvima entiteta. Projekat je trogodišnji i usmjeren je na širenje mreže zaštićenih područja kroz uspostavljanje novih zaštićenih područja.

Nastavljeni radovi na redovnom održavanju lokalnih puteva

Danas 15.09.2017.godine u naselju Selište smo imali priliku zabilježiti nastavak ljetnih radova na održavanju lokalnih puteva područja općine Vareš.

Radovi na redovnom održavanju puteva su povjereni Javnom komunalnom preduzeću, a koje finansira Općina Vareš sukladno svom budžetu, a na osnovu ugovora koji je potpisan između dvije strane.

Posjeta potencijalnih ulagača iz Kine

Dana 14.09.2017. godine u posjeti Općini Vareš boravili su predstavnici kineske kompanije "Shanghai CRRC Urban Traffic Construction & Investment", kompanije koja se bavi ulaganjem i izgradnjom željezničkih infrastruktura kao i drugih vidova javnog prevoza uz podršku kineske vlade. Fotogalerija

Obilježavanje projekta „Cross Cultures – Open Fun Football Schools“

Dana 30.08.2017. na gradskom stadionu NK Vareš bili smo u prilici da ispratimo kulturno-sportski događaj „Open Fun Football School“ koji se od 2005. godine odvija kroz suradnju dvije općine, općine Ilijaš i općine Vareš, pod pokroviteljstvom vodeće svjetske nevladine organizacije „Cross Cultures Project Association“ iz Danske.

Sanacija korita rijeke Stavnje

U proteklim danima smo mogli zabilježiti aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća Vareš na sanaciji korita rijeke Stavnje.
Udruženi sadržaj