Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti

U srijedu 10.05. 2017. godine, u velikoj sali Općine Vareš održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, koji je na svojoj sjednici održanoj 03.04. 2017. godine utvrdila Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

U ime Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona osnovne informacije o  Nacrtu ovog zakona dao je pomoćnik ministra Željko Bodul.

Cilj javne rasprave bio je da se o propisanim rješenjima u Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti upoznaju predstavnici obrazovnih ustanova, naučnih institucija, političkih stranaka, udruženja građana i drugih zainteresiranih subjekata, uz sudjelovanje predstavnika javnog informiranja, kako bi se i građanima odnosno široj javnosti učinila dostupnim rješenja iz Nacrta Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona.

Javne rasprave bit će provedene u svih 11 općina Zeničko-dobojskog kantona i Gradu Zenica, sa sumiranim rezultatima do kraja mjeseca.