Održana 5. sjednica OV Vareš

Dana 30.03.2017. godine održana je 5. redovna sjednica Općinskog Vijeća Vareš. Sjednici su prisustvovali svi vijećnici. Na sjednici je razmatrano 15. tačaka dnevnog reda:
 1. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-decembar/prosinac 2016. godine. (usvojen)
 2. Izvještaj o  radu Općinskog načelnika za 2016.  godinu. Izvjestilac: Općinski načelnik. (nije usvojen)
 3. Prijedlog Odluke  o  uspostavi registra budžetskih/proračunskih korisnika Općine Vareš. Izvjestilac: Općinski načelnik (usvojen)
 4. Prijedlog Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Vareš fizičkim i pravnim licima Izvjestilac: Rusmir Berberović. (usvojen)
 5. Prijedlog
  Odluke  o  izmjeni i dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela
  Općinskog vijeća Vareš. Izvjestilac: Sekretar OV (usvojen)
 6. Prijedlog
  Rješenja o prenosu prava posjeda vlasništva i utvrđivanje prava
  vlasništva u korist Općine Vareš na nekretninama kao k.č. broj 1355/2
  Droškovac, Vareš. Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)
 7. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka prodaje nekretnine. Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)
 8. Prijedlog Pravilnika  o uslovima za obavljanje poslova upravitelja. Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)
 9. Prijedlog Uputstva o načinu promjene upravitelja Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)
 10. Izvještaj
  o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi
  za upravu u 2016. godini. Izvjestilac: Čedomir Jelić. (usvojen)
 11. Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu općine Vareš za 2016. godinu Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)
 12. Informacija
  o provođenju Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području
  općine Vareš za period 2013-2018. godine , za 2016. godinu Izvjestilac: Ermin Musa (usvojena)
 13. Prijedlog
  zaključka o davanju saglasnosti na  Programa utroška sredstava sa
  kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije za razvoj poljoprivrede“
  utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2017. godinu. Izvjestilac: Ermin Musa.(usvojen)
 14. Informacija o provođenju Strategije prema mladima općine Vareš za period juni 2013 – juni 2016. godine, za 2016. godinu Izvjestilac: Čedomir Jelić (usvojena)
 15. Tekuća pitanja

Sve razmatrane tačke osim tačke 2. su usvojene.

Snimak sjednice možete poslušati na OVOM LINKU