Obavijest

Predstavnici NVO Muslim Aid i općine Vareš su dana 30.01.2017 godine imali radni sastanak u kabinetu općinskog načelnika g-dina. Zdravka Maroševića u vezi pripreme i realizacije projekata iz oblasti poljoprivrede. Postignut je načelan dogovor o realizaciji 2 (dva) projekta u 2017 godini i to:

•    Projekat sufinansiranja nabavke plastenika od 100m2
•    Projekat nabavke visoko steonih junica simentalske rase

Program je organizovan na principima saradnje i sufinansiranja projekata. Omjer sufinansirarnja je  izražen u procentima: 40% Muslim Aid, 40% Općina Vareš i 20% korisnici.

Projektom nabavke plastenika bi bilo obuhvaćeno 20 korisnika kojima bi se obezbjedili plastenici 100m2, sistem za navodnjavanje kap po kap, sadnice za jesenju sjetvu, malč folija, te edukacija iz oblasti plasteničke proizvodnje, dok bi projektom nabavke visokosteonih junica simentalske rase bilo obuhvaćeno 10 korisnika.

Prije nego što bude raspisan Javni poziv za odabir korisnika koji će sadržavati sve kriterije na osnovu kojih će se bodovati zainteresovani aplikanti, nadležna općinska služba će putem ove Obavijesti utvrditi broj zainteresovanih poljoprivrednika.

Rok za preliminarno evidentiranje (prije objavljivanja Javnog poziva) svih zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača je 01.03 2017 godine.

Općina Vareš će nakon dobijanja informacija o zainteresovanosti poljoprivrednika raspisati Javni poziv za izbor korisnika projekta u skladu sa dogovorenim pravilnikom i obezbjediti prostor za edukaciju odabranih korisnika.

Svi zaiteresovani poljoprivredni proizvođači za učešće u ovim projektima mogu da se evidentiraju u nadležnoj općinskoj službi (ured broj 30) svakim radnim danom od 8-15 časova.

Ova obavijest je dio pripiremnih radnji koje vrši nadležna općinska služba kako bi utvrdila zainteresovanost poljoprivrednika da učestvuju u ovim projektima.