Obavijest - autohtone sorte domaćih životinja

Pozivaju se klijenti, uzgajivači izvornih zaštićenih pasmina životinja (bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak), da izvrše prijavu uzgoja navedenih izvornih zaštićenih pasmina životinja (samo za reproduktivna grla i podmladak) na Prijavnom obrascu - P koji je sastavni dio ove Obavijesti i kojim se može dobiti u nadležnoj općinskoj službi. Pored navedenog Obrasca, klijent dostavlja i sljedeću dokumentaciju:

•    potvrdu o upisu u RPG i RK,
•    dokaz da životinja pripada nekoj od navedenih izvornih zaštićenih pasmina životinja:
•    potvrdu od Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo ili Federalnog  agro-mediteranskog zavoda Mostar da je životinja u tipu neke od izvornih pasmina (za bosansko-brdskog konja, domaću bušu, domaćeg magarca, psa tornjaka), ili
•    potvrdu o porijeklu životinje za uzgoj u čistoj krvi (pedigre) izdat od uzgojne organizacije za izvorne zaštićene pasmine životinja, ili
•    drugi dokaz o pripadnosti tipu neke od navedenih autohtonih pasmina životinja (ukoliko klijent smatra da životinja pripada nekom od tipova autohtonih pasmina), uz koji obavezno prilaže fotografiju životinje.

Kompletnu obavijest preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Obavijest - autohtone sorte domaćih životinja.pdf194.15 KB