Saopštenje za javnost / elementarna nepogoda

Zbog obilnih popodnevnih padavina i grada, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, proglasili smo na dijelu općine Vareš, stanje elementarne nepogode.
Najveće štete desile su se na MZ Stupni Do, gdje je ugroženo 11 kuća, od čega je nekoliko privremeno evakuirano. Također je trajno uništeno nekoliko staja za stoku i jedan krupni animal.

Aktivno je 11 klizišta na području MZ Stupni Do. Put Vareš Majdan - Stupni Do je izuzetno puno oštećen i do daljnjeg je van upotrebe.

Na području MZ Pržići, lokalitet Brezik imamo aktivnih klizišta, kao i na putnom pravcu Vijadukt - Pržići, koji je privremeno bio van upotrebe. Također je van upotrebe i put Daštansko - Alijino korito - Ponikva.

Ponovo se bio začepio i izlio na ulicu Put mira i Čaršiju, kolektorski podsistem Bukov potok. Sistem je deblokiran i očišćen i glavni razlog njegovog začepljenja je ustvari neuspostavljen šumski red na odjelima gdje je vršena šumska eksploatacija od Bukovog potoka do Diknjića.

Na putu Pajtov Han - Budoželje pojavilo se nekoliko klizišta koji su privremeno bili blokirali put.

Put je deblokiran i slijedi njegova sanacija u narednom periodu.
Unutar MZ Budoželje većina nekategorisanih lokalnih puteva su dobrano oštećeni i morat će se sanirati.

U MZ Dabravine, podružnica Hodžići, izlila se iz korita rijeka Stavinja i poplavila četiri privatne kuće u podrumima i na prvim spratovima.

Na putnom pravcu Dabravine - Kadarići pojavilo se nekoliko klizišta, od kojih je najkritičnije ono u podružnici Luke, preko puta džamije.

U MZ Striježevo izlili su se lokalni potoci i oštećen je put Pajtov Han - Striježevo i gotovo svi lokalni putevi unutar MZ Striježevo.

Na regionalnom putu R - 444, Vareš - Breza, aktivirala su se dva klizišta i to jedno klizište na lokalitetu između BP Butmir i Kapije i drugo u Pajtov Hanu preko puta Žutića kuća.

Regionalni put je deblokiran, ali se moraju klizišta hitno sanirati.

Zemljoradnici i ratari u mjesnim zajednicama Stupni Do, Striježevo i Budoželje su pretrpili ogromne, gotovo, stopostotne štete na svojim usjevima.

Obiđeni su svi lokaliteti, neki direktno, neki indirektno i u obilasku su učestvovali službenici organa uprave općine Vareš, Predsjednici mjesnih zajednica, zaposlenici JKP Vareš sa direktorom Preduzeća i općinski Načelnik.

Na privremenoj sanaciji terena, u prvom redu putnih komunikacija, angažirana je i radila mehanizacija:
JKP Vareš
JP ŠPD ZDKa - PJ Vareš
Privatnik Ešref Likić i
Porobić d.o.o. Zavidovići.

Privremena procjena nastalih šteta iznosi preko 300 000 KM.
U narednih dan-dva bit će formirane komisije za utvrđivanje nastalih šteta o čemu postoji dogovor sa Vladom ZDKa i federalnom upravom CZ.

Zahvaljujem se svim gore pomenutim pojedincima, Preduzećima i institucijama na trenutnoj pomoći općini Vareš.

Posebno se zahvaljujem dopisniku dnevnog lista Avaz gospodinu Elvedinu Traki, koji je obišao općinu Vareš, a posebno MZ Stupni Do.

OPĆINSKI NAČELNIK
Kovačević Avdija dipl.prav.