Služba za privredu, financije i trezor

Ova Služba raspolaže sljedećim podacima:

  • podaci o aktivnostima usmjerenim na zapošljavanje, obavljanje samostalne djelatnosti, razvoj vodoprivrede, poduzetništva, poljoprivrede, stočarstva, šumarstva i turizma,
  • podaci iz oblasti zaštite,uzgoja i sječe šuma, zaštite biljaka i životinja,
  • podaci iz oblasti lokalnog saobraćaja i infrastrukture,
  • podaci o provedenom inspekcijiskom nadzoru iz općinske nadležnosti, poduzetim mjerama, rezultati nadzora i dr.
  • podaci o zapošljavanju ,
  • ukupni podaci o Budžetu općine,projekcija i izvršenje,
  • svi podaci iz oblasti računovodstva,
  • podaci iz službene evidencije Službe,
  • drugi podaci iz nadležnosti Službe.