Služba za prostorno uređenje

tel.: 00 387 32 848 120
e-mail: ermin.musa@vares.info

Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, urbanizam i privredu.

Ermin Musa, dipl.ing.rud.

Ova Služba raspolaze sljedecim podacima:

 • podaci o bespovratnoj pomoći uručenoj građanima za obnovu objekata,
 • podaci o bespravnoj gradnji
 • podaci o podnijetim predstavkama građana,
 • podaci o kretanju predmeta u Službi,
 • podaci o poslovnim prostorima u vlasništvu Općine i njihovom korištenju,
 • podaci o saradnji sa donatorima,
 • podaci o svim kriterijima po kojim se vrši utvrđivanje prioriteta za obnovu,
 • podaci o pripremanju i provođenju planske dokumentacije,
 • podaci o urbanističkim saglasnostima,
 • podaci o odobrenjima za građenje,
 • podaci o naknadama, rentama ,
 • podaci o načinu i dodjeli građevinskog zemljišta,
 • podaci o rješavanju bespravno izgrađenih objekata,
 • podaci iz oblasti zaštite okoliša,
 • podaci o povratu nekretnina u svojini građana,
 • podaci o rješavanju imovinsko- pravnih odnosa u postupku legalizacije bespravno izgradjenih objekata,
 • podaci iz oblasti geodetskih poslova i katastra nekretnina (u postupcima uplanjenja objekata, cijepanja i iskoličenja parcela, kopije katastarskih planova, u postupcima vještačenja i dr. ),
 • podaci o stambenom fondu u vlasništvu Općine,
 • podaci o dodjeli stanova na privremeno korištenje,
 • podaci o obezbjeđenju alternativnog smještaja,
 • podaci o prenosima stanarskog prava i o statusu korisnika stanova,
 • podaci o stanovima koji su predmet restitucije,
 • podaci o kupoprodaji stanova,
 • ostali podaci iz nadležnosti Služb
 • podaci o aktivnostima usmjerenim na zapošljavanje, obavljanje samostalne djelatnosti, razvoj vodoprivrede, poduzetništva, poljoprivrede, stočarstva, šumarstva i turizma,
 • podaci iz oblasti zaštite,uzgoja i sječe šuma, zaštite biljaka i životinja,
 • podaci iz oblasti lokalnog saobraćaja i infrastrukture,
 • podaci o provedenom inspekcijiskom nadzoru iz općinske nadležnosti, poduzetim mjerama, rezultati nadzora i dr.
 • podaci o zapošljavanju ,
 • ukupni podaci o Budžetu općine,projekcija i izvršenje,
 • svi podaci iz oblasti računovodstva,
 • podaci iz službene evidencije Službe,
 • drugi podaci iz nadležnosti Službe.