Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu

tel: 00 387 32 848 102
faks: 00 387 32 848 150
e-mail: cedo@vares.info

Pomoćnik načelnika za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu (šef Službe):

Čedomir Jelić, dipl. pravnik

Ova Služba raspolaže sljedećim podacima:

 • podaci iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih,
 • podaci iz knjige državljana,
 • podaci iz biračkih spiskova,
 • podaci iz arhiva,
 • podaci kojima raspolaže pisarnica,
 • podaci iz oblasti radnih odnosa za radnike organa uprave,
 • podaci iz oblasti pružanja pravne pomoći,
 • podaci iz oblasti rada i radnih odnosa/radne knjižice, upis školske spreme,ugovori o zapošljavanju kod privatnih poslodavaca i dr.
 • drugi podaci iz nadleznosti Službe
 • podaci o mjesnim zajednicama, njihovim organima i aktivnostima
 • podaci o prijevozu učenika,
 • podaci o stanju upisa, prolaznosti i ostalim relevantnim strukturama vezanim za škole u Općini,
 • podaci o stanju školskih objekata, njihovoj obnovi i sl.,
 • podaci iz oblasti kulture, sporta,
 • podaci iz oblasti informisanja u Općini,
 • podaci o ostvarivanju osnovnih prava vojnih invalida, porodica
  šehida i palih boraca (lična i porodična invalidnina, izuzetno
  materijalno obezbjeđenje),
 • podaci o svim ostalim vidovima pomoći koja se pruza borcima i
  invalidima (liječenje, rehabilitacija, jednokratne novčane pomoći i dr.)
 • podaci o stanju izbjeglih i raseljenih lica na podrucju Općine,
  zahtjevima za povrat, o stanju objekata prijeratnog prebivališta lica
  koja su podnijela zahtjev za povrat,
 • drugi podaci iz nadležnosti Službe