Održana peta vanredna sjednica Općinskog štaba CZ Vareš

Dana 09.04.2020. godine u 09:00 sati u Velikoj sali Općine Vareš održana je peta (5) vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Vareš. Na početku sjednice obratio se komandant Općinskog štaba civilne zaštite Vareš Zdravko Marošević, i upoznao prisutne o provedenim aktivnostima i mjerama koje je poduzeo Općinski štab civilne zaštite Vareš na zaštiti od COVID 19.

Također je istakao da na području općine Vareš nema oboljelih od koronavirusa i da je broj ljudi u samoizolaciji sve manji, i dao je punu podršku radu Doma zdravlja Vareš i Policijske stanice Vareš.

Uputio je i sugestiju ljudima koje će dolaziti za vrijeme praznika u Vareš da se pridržavaju higijensko epidemioloških mjera, da nose maske i da smanje socijalni kontakt.

Nakon konstruktivne rasprave doneseni su sljedeći zaključci:

-Prima se k znanju naredba FUCZ o zbrani paljenja korova i vatre na otvorenom, a protiv osoba koje su izazvale požar, i time ugrozile život i zdravlje ljudi i pričinili materijalnu štetu poduzimati će se Zakonom propisane mjere.

-Pijaca nastavlja sa radom uz strogo poštivanje higijensko epidemioloških mjera, osiguranje protoka kupaca na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 m između osoba uz obavezu nošenja maske za kupce, osiguranje dovoljne udaljenosti između stolova trgovaca uz obavezu nošenja maske i rukavica kao i ograničen ulazak kupaca na pijacu uz obaveznu kontrolu.