Održana 30. sjednica OV Vareš

Dana 30.09.2019. godine održana je 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 19:40 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 su usvojene, a izjašnjavanje o tački 2 je odloženo za narednu sjednicu. Dnevni red:

Menadžment firme "BHOAK" u posjeti načelniku

Danas 05.09. 2019. godine u posjetu načelniku bili su predstavnici firme "BHOAK" doo Vareš sa sjedištem u Ponikvi. Ova firma se bavi prvenstveno sječom i preradom drveta. Cilj posjete je iznalaženje načina kako da se opskrba drvetom poboljša kao i da se rješi problem radne snage. To su trenutno najveći problemi firme "BHOAK".

Održana svečana sjednica OV Vareš povodom Dana općine Vareš

Dana 16.08.2019. godine u velikoj sali „Radničkog doma“ sa početkom u 14:00 sati održana je svečana sjednica OV Vareš povodom Dana općine Vareš.

Predsjednik Skupštine grada Zagreba posjetio Vareš

Dana 16.08.2019. godine u posjeti Varešu boravio je predsjednik Skupštine grada Zagreba gospodin Drago Prgomet. U uredu načelnika razgovarao je s načelnikom Zdravkom Maroševićem i zamjenikom predsjedavajućeg Općinskog vijeća Nikolom Šimićem. Gospodin Prgomet upoznao se sa stanjem u općini Vareš i potencijalima koje naša općina ima, te najavio daljnju suradnju Grada Zagreba i Vareša.

Odabrana tri projekta koja će finansirati Općina Vareš i Vlada Republike Češke

Glasovima građana odabrana su tri projekta koji će biti finansirani u okviru projekta Parcipativni budžet, a koji implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH i Agora CE iz Češke Republike.

Održana 29. sjednica OV Vareš

Dana 30.07.2019. godine održana je 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 18:40 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 su usvojene. Dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Erlbek Tomislava iz Vareša.

Javna tribina prof. Mirsad Hadžikadić

Pozivamo Vas na javnu tribnu na temu "Bosna i Hercegovina - put naprijed" koja će se održati u velikoj sali Općine Vareš dana 04.08.2019. sa početkom u 17:00 sati. Profesor Hadžikadić je osnivač i predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Vašingtonu i Bosanskohercegovačko - američke akademije nauka i umjetnosti.

Participativni budžet u Varešu

Dana 09.07.2019. godine u sali Općine Vareš održana je prezentacija i  predstavljanje projektnih ideja koje su pristigle na adresu Općine, sa ciljem njihove ralizacije kroz projekat "Participativni budžet u Varešu" koji se realizira u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Češke Republike .

Održana 27. sjednica OV Vareš

Dana 30.05.2019. godine održana je 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 17:45 sati. Sve tačke dnevnog reda, njih ukupno 13 su usvojene. Dnevni red:

Načelnik potpisao akcioni plan za borbu protiv korupcije

Jučer, 29.05.2019. godine načelnik Marošević je potpisao "Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv korupcije jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš 2019-2021". Pored predstavnika Općine Vareš potpisivanju je prisustvovala Mirhunisa Bektaš ispred Udruženja „KAM“ koje je partner Fondaciji INFOHOUSE Sarajevo u procesu izrade Akcionog plana.

Udruženi sadržaj