Održana 5. svečana i 23. redovna sjednica OV Vareš

Dana 28.02.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 5. svečana sjednica povodom Dana nezavisnosti BiH. Sjednici su prisustvovali općinski vijećnici kao i zvanice iz privatnog i javnog sektora.

Svečanu atmosferu svojim nastupima su upotpunili članovi grupa "Moja prva nota" i "Preporod", a prisutnima su se obratili predsjedavajuća OV Mahira Brkić te općinski načelnik Zdravko Marošević.

Nakon svečane sjednice uslijedila je 23. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 16:10. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1.    Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone „Prnjavor“.
Izvjestilac: Ermin Musa.

2.    Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone „Šijakovo“.
Izvjestilac: Ermin Musa.

3.    Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganjem nišama za kontejnere JKP d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.

4.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju-ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta priključnog 35 kV kabla u korist JP“Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.
Izvjestilac: Ermin Musa.

5.    Prijedlog Odluke o imenovanju povremenog radnog tijela (Komisije) Općinskog vijeća Vareš. 
Izvjestilac: Sekretar OV.

6.    Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine a) Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o Vareš, b)Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš
Izvjestilac: Sekretar OV.

7.    Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine a) Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o Vareš, b) Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš
Izvjestilac: Sekretar OV.

8.    Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2022. godini. 
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.  

9.    Program rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2023. godini. 
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.  

10.    Informacija o stanju opremljenosti Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Vareš i DVD na području općine Vareš.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.  

11.    Informacija o epidemiološkom stanju i podacima pandemije COVID-19 na području općine Vareš u periodu od 01.01.-31.12.2022. godine.
Izvjestilac: Velida Džafo.

12.    Informacija o provođenju godišnjeg i srednjoročnog plana potencijalnih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva na području općine Vareš za 2022. godinu.  
Izvjestilac: Rusmir Berberović.  

13.    Tekuća pitanja.