Obavijest poreznim obveznicima

„Obavještavaju se porezni obveznici, pravna i fizička lica da je donesena nova Odluka o općinskim komunalnim taksama Općine Vareš, koja sadrži nove Tarifne brojeve za razrez i nove obrasce za prijavu komunalne takse, te da istu mogu preuzeti u prilogu“. Nove obrasce za prijavu razreza komunalne takse za istaknutu firmu i ostalih komunalnih taksi možete preuzeti u prilogu.

PrilogVeličina
Odluka o općinskim komunalnim taksama Općine Vareš.pdf565.38 KB
Obrazac PKT - Komunalne takse - Općina.docx12.98 KB
Obrazac PKT - Taksa za istaknutu firmu.docx13.28 KB
Obrazac PKT - Takse za muziku uživo i bankomate.docx13.09 KB