Zaključci

PrilogVeličina
Zakljucak o davanju saglasnosti o izmjeni Statuta JU Dom zdravlja Vareš.pdf246.56 KB
Zakljucak o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE KUla na rijeci Stavnji..pdf255.86 KB
Zakljucak o postupku prodaje nekretnina.pdf203.66 KB
Zaključak o prihvatanju Inicijative za donošenje Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta vode.pdf248.11 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Subvencije za razvoj poljoprivrede utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2017. godinu..pdf206.33 KB
Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2016. godinu.pdf203.01 KB
Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Ugovora o zakupu.pdf248.89 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za projekt izgradnje i rekonstrukciju tržišne infrastrukture Izgradnja gradske tržnice.pdf250.33 KB
Zaključak o prihvatanju dokumenta Studija izvodljivosti za zaštitu područja planine Zvijezde općina Vareš.pdf186.53 KB
Zaključak o pokretanju inicijataive za zadržavanje postojeće magistralne ceste II reda...pdf252.45 KB
Inicijativa zadrzavanje Ribnica - Podlugovi.pdf454.88 KB
Zaključak o pokretanju inicijative za prekategorizaciju lokalne ceste....pdf253.5 KB
Inicijativa prekategorizacija Visoko - Breza.pdf412.87 KB
Zakljucak o stavljanju van snage saglasnosti za deponovanje otpada iz općine Breze.pdf245.74 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program razvoja lok cesta za 2018.pdf196.99 KB
Zaključak - Informacije o radu PS Vareš.pdf160.66 KB
Zaključak - Izvještaj o radu Općinskog načelnika 2017..pdf184.05 KB
Zaključak -Program rada Općinskog načelnika 2018..pdf184.15 KB
Zaključak - Izvještaj o radu JKP.pdf182.1 KB
Zaključak - Izvještaj o radu JP Vareš stana.pdf182.16 KB
Zaključak- Programa subvencije za razvoj poljoprivrede.pdf187.31 KB
Zaključak - Izvještaj o radu Centar za socijalni rad 2017.pdf182.78 KB
Zaključak - Izvještaj o radu Dječije obdanište 2017.pdf183.21 KB
Zaključak - Izvještaj o radu Dom zdravlja 2017.pdf182.3 KB
Zaključak - Izvještaj o radu Veterinarska 2017.pdf182.45 KB
Zaključak -Izvještaj o izvršenju budžeta za januar-mart 2018.pdf185.29 KB
Obrazlozenje uz I-kvartal 2018..pdf218.46 KB
Zaključak - Izvještaj o radu Opće biblioteke 2017.pdf181.85 KB
Zaključak o davanju saglasnosti proširena koncesija Veovača i Borovica.pdf391.52 KB
Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog objekta Centralna radionica sa SEAN TECH BOSNIA d.o.o. Vareš.pdf236.82 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2019. godinu.pdf303.52 KB
Zaključak o ispravci Rješenj OV Vareš broj 01-38-16.pdf236.95 KB
Zaključak o ispravci Rješenja OV Vareš broj 01-16-16.pdf236.66 KB
Zaključak o ispravci Rješenja OV Vareš broj 01-37-16.pdf237.13 KB
Zaključak o ispravci Rješenja OV Vareš broj 01-53-16 Uprava Okruglica.pdf236.88 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za otvaranje deviznog racuna JU Centar za socijalni rad.pdf185.34 KB
Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o otplati kreditnog zaduženja.pdf191.23 KB
Prijedlog zaključka o produženju Strategije poljoprivredne proizvodnje do 2024. god.pdf227.82 KB
Zaključak - Izvještaj o radu JKP 2018.pdf181.84 KB
Zaključak - Izvještaj o radu Vareš stan 2018 - Kopirati.pdf182.98 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na produženje zakupa Sean Tech Bosnia d.o.o. Vareš.pdf235.67 KB
Zaključak godišnji i srednjoročni plan.pdf233.5 KB
Aneks 3 Dom za zdravo starenje.pdf151.08 KB
Aneks 3 RASVJETA.pdf231.46 KB
Aneks 3 SR CENTAR DOLI.pdf155.93 KB
Aneks 3 zelena pijaca.pdf152.39 KB
Aneks Z1Srednjoročni plan JPP.pdf366.59 KB
AneksZ2 Godišnji plan JPP.pdf363.19 KB
Zakjlučak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma Choisy le Roi.pdf235.92 KB
Zakljucak o davanju saglasnosti za proširenje koncesije na istraživanje i eksploataciju olova,cinka, barita i pratecih minerala na području Borovica-Semizova Ponikva, Orti-Selište-Mekuše-Smajlova šuma-Mačak i i.pdf498.7 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju rude kroma na području Duboštica-Tribija, općina Vareš.pdf439.28 KB
Zakljucak o davanju saglasnostina na strucnu ocjenu o mogucnosti odobravanja planirane promjene u prostoru odnosno mogucnosti izgradnje objekta Punionica vode u naselju Donja Borovica.pdf233.44 KB
Zaključak -Izvještaj o izvršenju budžeta januar-mart 2020.pdf184.08 KB
Zaključak -Izvještaj o izvršenju budžetu 2019 januar-decembar 2019.pdf184.17 KB
Zaključak -Izvještaj o radu Općinskog načelnika 2019.pdf183.79 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava za -poljoprivreda 2020.god_..pdf184.91 KB
Zakljucak o davanju saglasnostina na strucnu ocjenu o mogucnosti odobravanja planirane promjene u prostoru odnosno mogucnosti izgradnje objekta Punionica vode u naselju Donja Borovica.pdf233.44 KB
Zaključak -Izvještaj o izvršenju budžeta januar-mart 2020.pdf184.08 KB
Zaključak -Izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. januar-decembar 2019.pdf184.28 KB
Zaključak -Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2019.pdf183.67 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava za poljoprivredu 2020.god_..pdf184.8 KB