Javne nabavke 2020

PrilogVeličina
Plan nabavki za 2020. godinu.pdf415.09 KB
Odluka o pokretanju pregovarackog postupka bez obavjestenja.pdf231.35 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku (roba) tonera i ketriđa za potrebe Općine Vareš.pdf233.98 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke (roba) toneri i ketridži za potrebu Općine Vareš.pdf191.5 KB
Odluka o pokretanju Konkurentskog zahtjeva za nabavku (roba) sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Vareš.pdf199.09 KB
Odluka o pokretanju konkurentskog postupka za nabavku (roba) goriva za potrebe Općine Vareš.pdf191.03 KB
Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama-Sanitarna sredstva.pdf108.59 KB
Odluka o pokretanju postupka za nabavku(radova) za centralno spomen obilježje za pripradnike Armije BiH u Varešu.pdf80.21 KB
Odluka o predmetu nabavke za nabavku(radova) za centralno spomen obilježje za pripradnike Armije BiH u Varešu.pdf80.74 KB
Posebna odluka o nabavci (radova) za centralno spomen obilježje za pripradnike Armije BiH u Varešu.pdf91.03 KB
Odluka o pokretanju postupka za nabavku (usluga) izrade regulacionog plana Toljenak 1 opcine Vares.pdf77.38 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) izreda regulacionog plan Toljenak 1 općina Vareš.pdf64.91 KB
Posebna odluka za nabavku (usluga) izrade regulacionog plana Toljenak 1 opcine Vares.pdf89.74 KB
Posebna odluka za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za Opcinu Vares, Djecije obdaniste i Centar za socijalni rad.pdf90.74 KB
Odluka o nabavci (roba) sukcesivna isporuka peleta za Opcinu Vares, Djecije obdaniste i Centar za socijalni rad.pdf103.26 KB