Javne nabavke 2020

PrilogVeličina
Plan nabavki za 2020. godinu.pdf415.09 KB
Odluka o pokretanju pregovarackog postupka bez obavjestenja.pdf231.35 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku (roba) tonera i ketriđa za potrebe Općine Vareš.pdf233.98 KB
Odluka o izboru ponuđača predmetu nabavke (roba) toneri i ketridži za potrebu Općine Vareš.pdf191.5 KB
Odluka o pokretanju Konkurentskog zahtjeva za nabavku (roba) sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Vareš.pdf199.09 KB
Odluka o pokretanju konkurentskog postupka za nabavku (roba) goriva za potrebe Općine Vareš.pdf191.03 KB
Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama-Sanitarna sredstva.pdf108.59 KB
Odluka o pokretanju postupka za nabavku(radova) za centralno spomen obilježje za pripradnike Armije BiH u Varešu.pdf80.21 KB
Odluka o predmetu nabavke za nabavku(radova) za centralno spomen obilježje za pripradnike Armije BiH u Varešu.pdf80.74 KB
Posebna odluka o nabavci (radova) za centralno spomen obilježje za pripradnike Armije BiH u Varešu.pdf91.03 KB
Odluka o pokretanju postupka za nabavku (usluga) izrade regulacionog plana Toljenak 1 opcine Vares.pdf77.38 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) izreda regulacionog plan Toljenak 1 općina Vareš.pdf64.91 KB
Posebna odluka za nabavku (usluga) izrade regulacionog plana Toljenak 1 opcine Vares.pdf89.74 KB
Posebna odluka za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za Opcinu Vares, Djecije obdaniste i Centar za socijalni rad.pdf90.74 KB
Odluka o nabavci (roba) sukcesivna isporuka peleta za Opcinu Vares, Djecije obdaniste i Centar za socijalni rad.pdf103.26 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma nabavka (roba) sukcesivna isporuka uglja za potrebe Općine Vareš.pdf99.04 KB
Odluka o predmetu nabavke roba sukcesivna isporuka ugalja za potrebe Općine Vareš.pdf73.03 KB
Odluka o izboru drugoplasiranog za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš, Dječije obdanište i Centar za socijalni rad.pdf60.94 KB
Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš, Dječije obdanište i Centar za socijalni rad.pdf67.33 KB
Odluka o predmetu nabavke (robe) zastitna medicinska oprema za potrebe opcinskih izbora 2020. godine.pdf59.86 KB
Odluka za pokretanje postupka nabavke (roba) zastitna medicinska oprema za potrebe opcinskih izbora 2020. godine.pdf75.73 KB
Posebna odluka za nabavku (roba) zastitna medicinska oprema za potrebe opcinskih izbora 2020. godine.pdf100.6 KB
Odluka o nabavci (radova) Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodzici - IV faza.pdf102.06 KB
Odluka o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma za nabavku (radova) prinudnog izvrsenja po inspekcijskim rjesenjima.pdf73.93 KB
Odluka putem direktnog postupka za nabavku (radova) sanacija kamenog zida korita rijeke Stavnje.pdf78.42 KB
Posebna odluka za nabavku (radova) prinudnog izvrsenja po inspekcijskim rjesenjima.pdf93.97 KB
Posebna odluka za nabavku (radova) Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodzici - IV faza.pdf81.79 KB
Posebna odluka za nabavku (radova) sanacija kamenog zida korita rijeke Stavnje.pdf88.09 KB
Odluka o predmetu nabavke (radova) sanacija kamenog zida korita rijeke Stavnje.pdf70.36 KB