Zapisnici sa sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2016-2020)

PrilogVeličina
Zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice održane 29.11.2016.pdf435.86 KB
Zapisnik sa 2. sjednice OV Vareš održane 29.12.2016.pdf486.22 KB
Zapisnik sa 3. sjednice OV Vareš održane 31.01.2017.pdf539.87 KB
Zapisnik sa 4. sjednice OV Vareš održane 28.02.2017.pdf553.2 KB
Zapisnik sa 5. sjednice OV Vareš održane 30.03.2017.pdf560.06 KB
Zapisnik sa 6. sjednice OV Vareš održane 27.04.2017.pdf532.09 KB
Zapisnik sa 7. sjednice OV Vareš održane 26.05.2017.pdf717.15 KB
Zapisnik sa 8. sjednice OV Vareš održane 28.06.2017.pdf678.93 KB
Zapisnik sa 9. sjednice OV Vareš održane 27.07.2017.pdf694.94 KB
Zapisnik sa 10. sjednice OV Vareš održane 28.09.2017.pdf623.24 KB
Zapisnik sa 11. sjednice OV Vareš održane 30.10.2017.pdf469.8 KB
Zapisnik sa 12. sjednice OV Vareš održane 30.11.2017.pdf568.97 KB
Zapisnik sa 13. sjednice OV Vareš održane 28.12.2017.pdf547.2 KB
Zapisnik sa 14. sjednice OV Vareš održane 31.01.2018..pdf583.27 KB
Zapisnik sa 15. sjednice OV Vareš održane 28.02.2018.pdf610.63 KB
Zapisnik sa 16. sjednice OV Vareš održane 28.03.2018.pdf604.19 KB
Zapisnik sa 17. sjednice OV Vareš održane 26.04.2018.pdf585.02 KB
Zapisnik sa 18. sjednica OV Vareš održane 31.05.2018.pdf612.11 KB
Zapisnik sa 19. sjednice OV Vareš održane 30.07.2018.pdf605.09 KB
Zapisnik sa 1. vanredne sjednice OV Vareš održane 29.08.2018.pdf340.93 KB
Zapisnik sa 20. sjednice OV Vareš održane 31.10.2018.pdf698.88 KB
Zapisnik sa 21. sjednice OV Vareš održane 29.11.2018..pdf693.35 KB
Zapisnik sa 22. sjednice OV Vareš održane 27.12.2019.pdf618.44 KB
Zapisnik sa 23. sjednice OV Vareš održane 31.01.2019.pdf513.58 KB
Zapisnik sa 24. sjednice OV Vareš održane 28.02.2019.pdf524.7 KB
Zapisnik sa 25. sjednice OV Vareš održane 27.03.2019.pdf550.13 KB
Zapisnik sa 26. sjednice OV Vareš održane 29.04.2019.pdf527.64 KB
Zapisnik sa 27. sjednice OV Vareš održane 30.05.2019.pdf522.56 KB
Zapisnik sa 28. sjednice OV Vareš održane 27.06.2019.pdf519.01 KB
Zapisnik sa 29. sjednice OV Vareš održane 29.07.2019.pdf527.27 KB
Zapisnik sa 30. sjednice OV Vareš održane 30.09.2019.pdf522.13 KB
Zapisnik sa 31. sjednice OV Vareš održane 31.10.2019.pdf536.74 KB
Zapisnik sa 32. sjednice OV Vareš održane 28.11.2019.pdf527.27 KB
Zapisnik sa 33. sjednice OV Vareš održane 27.12.2019.pdf521.2 KB
Zapisnik sa 34. sjednice OV Vareš održane 30.01.2020.pdf600.89 KB
Zapisnik sa 2. vanredne sjednice OV Vareš održane 24.04.2020.pdf561.5 KB
Zapisnik sa 35. sjednice OV Vareš održane 24.04.2020.pdf579.09 KB
Zapisnik sa 36. sjednice OV Vareš održane 28.05.2020.pdf458.28 KB
Zapisnik sa 37. sjednice OV Vareš održane 30.06.2020.pdf528.69 KB
Zapisnik sa 38. sjednice OV Vareš održane 30.07.2020.pdf513.17 KB
Zapisnik sa 39. sjednice OV Vareš održane 30.09.2020.pdf425.13 KB
Zapisnik sa 40. sjednice OV Vareš održane 29.10.2020.pdf598.96 KB
Zapisnik sa 3. vanredne sjednice OV Vareš održane 31.10.2020.pdf287.17 KB