Održana generalna skupština TDBB

Od 10. do 13. Juna 2022. godine u Istanbulu i Bursi u Republici Turskoj održana je generalna skupština TDBB (Savez općina turskog svijeta) i Međunarodna konferencija o lokalnoj samoupravi. Općinu Vareš na ovom međunarodnom skupu po ovlaštenju načelnika predstavljao je općinski vijećnik Šaban Ibrišimović.

Potpisan ugovor za izvođenje radova na lokalnim putevima

Dana 09.06.2022. godine u kabinetu načelnika potpisan je ugovor za izvođenje radova na lokalnim putevima na području općine Vareš sa najpovoljnim ponuđačem Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko, poslije provedene javne nabavke.

Održana 8. Međunarodna likovna kolonija Borovica

Osma međunarodna likovna kolonija u Borovici završena je jučer u popodnevnim satima. U prethodna četiri dana slikari iz cijele regije stvarali su umjetnička djela u grafičkoj i slikarskoj radionici na otvorenom, u čarobnom proljetnom ambijentu sela Borovice.

Održana 16. sjednica OV Vareš

Dana 30.05.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 16. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda  su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:55. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Općina Vareš pristupila međunarodnoj uniji poljoprivrednih gradova

U periodu 25.05.-28.05.2022. godine održana je Skupština međunarodne unije poljoprivrednih gradova „Agricities“ u mjestu Konya (sjedište pomente unije), u okviru koje je općina Vareš učestvovala u svojstvu nove članice pomenutog kolektiva.

Poštovani građani Općine Vareš

Dana, 05.04.2022. godine. Zdravko Marošević, načelnik Općine Vareš je potpisao Ugovor sa firmom „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. Predmet ugovora je izvođenje radova na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, V faza, Općina Vareš.

Susreti kraljevskih gradova Vareša i Jajca

Povodom Međunarodnog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, općina Jajce je bila domaćin manifestacije „Susreti kraljevskih gradova Vareša i Jajca“. Bila je to prilika za razmjenu iskustava, znanja, običaja, očuvanja i promocije kulturno-historijskog nasljeđa.

Projekat “Osnovna škola Kokoščići”

Danas, 23.05.2022. godine u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je ugovor između “Türk Dünyası Belediyeler Birliği”/“Savez Općina Turskog Svijeta” (u nastavku TDBB), Općine Vareš, i firme “Lanis d.o.o. Zenica”.

Potpisan sporazum o bratimljenu sa općinom Basiskele iz Turske

29. Aprila 2022. godine u općini Bašiskele u Republici Turskoj potpisan je sporazum o bratimljenju između općine Vareš i općine Bašiskele iz regije Kocaeli.

Održana 15. sjednica OV

Dana 26.04.2022. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 15. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke 3 "Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2021. godinu" su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:05. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Udruženi sadržaj